Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. SE-VO2-2024/000001-019_2024 na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta akcie „Bratislava, HS Devínska Nová Ves – výstavba objektu“
SE_ZM_SE-VO2-2024-000001-019_2024
173 400,00 € Architektonické štúdio Atrium s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
13. Apríl 2021
KÚPNA ZMLUVA č. SE-VO2-2021/003132-008
SE_ZM_SE-VO2-2021-003132-008_2021
170 000,00 € MEPIS HEALTHCARE s.r. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
13. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/002636-003
SE_ZM_SE-OD1-2023/002636-003
162 351,20 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
29. Február 2024
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2023/004961-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004961-001
160 930,00 € UMIKOV CZ s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
26. Marec 2024
Zmluva o dielo č. SE-VO2-2024/000682-014_2024 na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta akcie „Zvolen OR HaZZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SE_ZM_SE-VO2-2024-000682-014_2024
154 200,00 € AD-Projection, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
22. September 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-VO1-2022/004479-003
SE-VO1-2022/004479-003
153 713,56 € BATTEX, spol. s r.o., Politických vězňu 1337,274 01 Slaný, Česká republika Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
3. Február 2021
Kúpna zmluva č. SE_ZM_SE-VO1-2021/002079-2 na "Nákup prístrojového vybavenia pre analýzu drog - časť 2"
SE_ZM_SE-VO1-2021-002079-2_2021
152 460,00 € PRAGOLAB s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
24. Február 2021
KÚPNA ZMLUVA č.: SE-OHZ3-2021/002955-014
SE_ZM_SE-OHZ3-2021-002955-014_2021
151 600,00 € Merlin Media s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
24. Február 2021
KÚPNA ZMLUVA č.: SE-OHZ3-2021/002955-013
SE_ZM_SE-OHZ3-2021-002955-013_2021
151 600,00 € PharmaComp s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
26. September 2023
Zmluva o dielo č. CPZA-OPU-2023/005743-016 na realizáciu akcie „Považský Chlmec, areál SŠPO, vybudovanie ihriska – 2. etapa“
SE_ZM_CPZA-OPU-2023-005743-016_2023
148 668,55 € ŠPORTFINAL s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
7. Marec 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD-2021/004292-002
SE_ZM_SE-OD-2021-004292-002_2022
147 604,00 € Porsche Slovakia, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
21. December 2021
Kúpna zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000620
SE_ZM_SE-OD1-2021-002764-008_2021
135 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
23. September 2022
Rámcová dohoda č. SE-VO-2022/001112-021
SE-VO-2022/001112-021
127 680,00 € FITTICH ALARM spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
21. Jún 2022
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2022/00002670-048 na dodanie mobilného kontajnera
SE_ZM_SE-VO2-2022-002670-048_2022
121 560,00 € HYCA s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
12. Marec 2021
Kúpna zmluva č. SE-OHZ3-2021/002968-028
SE_ZM_SE-OHZ3-2021-002968-028_2021
121 209,60 € Nexa, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
18. Júl 2022
Darovacia zmluva č. SKR-COKP2-2022/000884
SKR-COKP2-2022/000884
118 725,00 € S&D Pharma SK s r. o Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
13. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004203-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004203-001
111 452,40 € Todos Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. Január 2024
Zmluva o dielo č. SE-OI2-2023/0046861-001 na realizáciu akcie „Bratislava, Ružinovská 1/B, záložný zdroj napätia“
SE_ZM_ SE-OI2-2023/0046861-001
111 372,00 € EZ-PROFINAL SK spol. s. r. o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
13. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004039-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004039-001
111 192,36 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
4. August 2023
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-VO2-2023-003882-027_2023
110 388,00 € W.A.R. Defender s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)