Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
DODATOK č. 1 k Rámcovej dohode č. SE-VO2-2022/003087-24
SE_DO1_SE-VO2-2022/003087-24_2023
107 968,00 € SYTELI, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
3. Máj 2023
Rámcová dohoda SE-VO2-2023/002805-15
SE-VO2-2023/002805-15
97 100,00 € Supra Technology s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
29. Február 2024
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2023/004962-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004962-001
89 540,00 € UMIKOV CZ s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
27. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. SE-OD-2022/003175-003
SE_ZM_SE-OD-2022-003175-003_2022
88 882,08 € ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. November 2020
Kúpna zmluva SE-OHZ3-2020-003757-006_2020
SE_ZM_SE-OHZ3-2020-003757-006_2020
86 700,00 € MAC-PRO s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-07/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-07/2022
85 043,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Banská Bystrica
30. November 2020
Kúpna zmluva SE-OHZ3-2020-003773-006
SE_ZM_SE-OHZ3-2020-003773-006_2020
82 200,00 € Merlin Media s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. November 2020
Kúpna zmluva SE-OHZ3-2020-003800-006
SE_ZM_SE-OHZ3-2020-003800-006_2020
82 200,00 € Merlin Media s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
18. December 2020
KÚPNA ZMLUVA č.: SE-OHZ3-2020/003855-016
SE_ZM_SE-OHZ3-2020-003855-016_2020
78 883,20 € Nexa, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-10/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-10/2023
77 864,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Banská Bystrica
21. Jún 2022
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2022/00002670-047 na dodanie mobilných kontajnerov
SE_ZM_SE-VO2-2022-002670-047_2022
74 232,00 € HYCA s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
27. Február 2023
Rámcová dohoda SE-VO2-2022/003735-13
SE-VO2-2022/003735-13
74 000,00 € ORS service, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
12. Február 2021
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OHZ3-2021/002368-004 výstrojné súčasti služobnej rovnošaty pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru
SE_ZM_SE-OHZ3-2021-002368-004_2021
70 020,00 € ZEKON a.s. Michalovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-15/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-15/2023
69 953,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD
12. August 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD-2022/002111-002
SE_ZM_SE-OD-2022/002111-002
69 768,48 € MB Pannónska, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. Apríl 2023
Zmluva o dielo č. CPNR-ON-2023/000572-020 na vypracovanie PD a zabezpečenie výkonu odborného AD projektanta na akciu „Nitra OÚ, rekonštrukcia objektu“
SE_ZM_CPNR-ON-2023-000572-020_2023
68 460,00 € ADIZ ateliér s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
10. November 2020
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OHZ3-2020/001543-011 „Trinitrotoluén - TNT“
SE_ZM_SE-OHZ3-2020-001543-011_2020
67 900,00 € PYRA s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
12. Február 2021
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OHZ3-2021/002368-003 výstrojné súčasti reprezentačnej rovnošaty pre príslušníkov Policajného zboru
SE_ZM_SE-OHZ3-2021-002368-003_2021
67 644,00 € ZEKON a.s. Michalovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-11/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-11/2022
63 372,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) „Volejbalový klub polície Bratislava“
10. November 2020
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OHZ3-2020/001543-013 „Rozbušky“
SE_ZM_SE-OHZ3-2020-001543-013_2020
60 080,00 € PYRA s.r.o., Vajnorská 103, 831 04 Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)