Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-19/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-19/2022
16 295,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Dolný Kubín
24. November 2015
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2015/000586-719
SE_ZM_SE-OU6-2015-000586-719_2015
15 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kuruc Dušan ml.
6. November 2018
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/001065-092
SE_ZM_SE-OU6-2018-001065-092_2018
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) MLADÁ PETRŽALKA – lokálna strana
9. Marec 2021
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2021/002378-014
SE_KZ_SE-VO2-2021-002378-014_2021
13 559,94 € TRADENET s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
15. Február 2023
Komisionárska zmluva č. CPTN-ON-2023/001679-010 na výkon činnosti stavebného dozoru na akciu, „Považská Bystrica OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SE_ZM_ CPTN-ON-2023-001679-010_2023
12 320,00 € MCH dozoring s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
6. Máj 2021
Zmluva na dodávku potravín č. SE-VO2-2021-003322-006
SE_ZM_SE-VO2-2021-003322-006_2021
12 134,98 € Ľubomír Maťaš Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
16. Marec 2018
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/000013-271
SE_ZM_SE-OU6-2018-000013-271_2018
12 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky NOVA
8. Február 2023
Dohoda o splátkach SE-OU2-2023/003383-002
SE_ZM_SE-OU2-2023/003383-001_2023
11 264,06 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Obec Drietoma
17. September 2021
Zmluva na dodávku potravín č.SE-VO2-2021-003783-006
SE_ZM_SE-VO2-2021-003783-006_2021
10 427,18 € PEZA a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
18. December 2020
Kúpna zmluva SE-OHZ2-2020/003737-010
SE_ZM_SE-OHZ2-2020-003737-010_2020
10 320,00 € Xepap, spol. s r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-02/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-02/2022
10 089,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície pri OR PZ Martin
18. Október 2016
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2016/000541-586
SE_ZM_SE-OU6-2016-000541-586_2016
10 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Komunistická strana Slovenska
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-14/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-14/2022
8 896,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Levoča, o.z.
14. Jún 2016
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2016/000541-096
SE_ZM_SE-OU6-2016-000541-096_2016
8 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Skalka nad Váhom
11. Máj 2021
KÚPNA ZMLUVA č. SE-VO2-2020/002628-011
SE_ZM_SE-VO2-2021-002013-012
7 482,19 € APEN s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-18/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-18/2022
6 825,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Topoľčany
26. Marec 2021
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2021/000070-321
SE_ZM_SE-OU6-2021-000070-321_2021
6 792,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Slovenské Hnutie Obrody
25. Apríl 2022
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2022/003686-093
SE_ZM_SE-OU6-2022-003686-093_2022
6 500,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) InDevel s.r.o.
21. Apríl 2022
KÚPNA ZMLUVA SE-VO1-2022/002170-011
SE-VO1-2022/002170-011
6 366,00 € Victoria AG ART, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-01/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-01/2022
6 336,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Žilina