Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-25/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-25/2022
41 333,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Modrí Draci Košice
11. Február 2019
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/001064-558
SE_ZM_SE-OU6-2018-001064-558_2018
40 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) ZENIT kapital, o.c.p., a.s
9. December 2020
KÚPNA ZMLUVA SE-VO1-2020/003405-009
KZ č. SE-VO1-2020/003405-009
38 760,12 € Xepap, spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
10. November 2020
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OHZ3-2020/001543-010 „Vzorky výbušnín pre kynológov“
SE_ZM_SE-OHZ3-2020-001543-010_2020
35 952,00 € PYRA s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
9. November 2020
KÚPNA ZMLUVA č. SE-VO2-2020/003329-007
SE_ZM_SE-VO-2020-003329-007_2020
34 678,80 € Xepap, spol. s r. o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
4. August 2015
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2015/000599-098
SE_ZM_SE-OU6-2015-000599-098_2015
33 000,00 € Ondrej Jurovčík FOREST SERVIS Ondrej Jurovčík FOREST SERVIS
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-17/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-17/2023
32 751,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE KOŠICE – PLÁVANIE, o. z.
10. Január 2022
Dohoda o splátkach SE-OU2-2021-002837-015
SE_ZM_SE-OU2-2021/002837-015_2021
30 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Obec Vyšný Mirošov
30. December 2022
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2022/003539-011 o predaji pohonných hmôt prostredníctvom Palivových kariet
SE_ZM_SE-OD1-2022-003539-011_2022
30 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
3. Január 2023
Dohoda o splátkach SE-OU2-2022-002735-094
SE_ZM_SE-OU2-2022/002735-094_2022
30 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Obec Drietoma
27. Február 2023
Rámcová dohoda SE-VO2-2022/003735-14
SE-VO2-2022/003735-14
30 000,00 € ORS service, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
22. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. SE-OD1-2023/004357-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004357-001_2023
29 100,00 € KUTAN & PARTNERS s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-16/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-16/2022
27 357,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE KOŠICE – PLÁVANIE, o. z.
11. Október 2023
Zmluva o dielo č. CPBB-ON-2023/000279-008 na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta na akciu „Slovenská Ľupča VTU, vybudovanie kontajnerového úložiska“
SE_ZM_CPBB-OPU-2023-000279-008_2023
27 192,00 € 2Hprojekt s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
24. Október 2023
Zmluva o dielo č. CPKE-OPU-2023/000085-011 na realizáciu akcie „Spišská Nová Ves OKP OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti“
SE_ZM_CPKE-OPU-2023-000085-011_2023
26 972,40 € UNISA, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
1. Jún 2023
Zmluva o dielo č. CPTT-ON-2023/001549-008 na realizáciu akcie „Galanta OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti“
SE_ZM_CPTT-ON-2023-001549-008
26 473,27 € RESTORE s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
5. Apríl 2023
Dohoda o splátkach SE-OU2-2023/003383-008
SE_ZM_SE-OU2-2023/003383-008_2023
26 198,25 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Zväz slovenského kolieskového korčuľovania
27. Jún 2017
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2017/000607-009
SE_ZM_SE-OU6-2017-000607-009_2017
26 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
14. Marec 2023
Dohoda o splátkach SE-OU2-2023/003383-004
SE_ZM_SE-OU2-2023/003383-004_2023
25 833,86 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) EBC group s.r.o.
30. August 2022
Z M L U V A ŠCP 55-26/2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
ŠCP 55-26/2022
24 877,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub Polície Prešov