Centrálny register zmlúv

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2015
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
CRZ-1735256
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP CZ, a.s.
13. Február 2015
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
CRZ-1735260
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP CZ, a.s.
13. Február 2015
Zmluva o poskytovaní informačného servisu
CRZ-1735278
0,00 € Thomson Reuters (Markets) SA Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Február 2015
Darovacia zmluva
440/14/CEZ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola
27. Marec 2015
Kúpna zmluva
NEH/8/15/CEZ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Construction s.r.o.
7. Apríl 2015
Nájomná zmluva
CRZ-1808712
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP - distribúcia, a.s.
7. Apríl 2015
Nájomná zmluva
CRZ-1808714
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP - distribúcia, a.s.
7. Apríl 2015
Nájomná zmluva
CRZ-1808717
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP - distribúcia, a.s.
7. Apríl 2015
Nájomná zmluva
CRZ-1808718
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP - distribúcia, a.s.
7. Apríl 2015
Nájomná zmluva
CRZ-1808719
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP - distribúcia, a.s.
7. Apríl 2015
Nájomná zmluva
CRZ-1808720
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP - distribúcia, a.s.
7. Apríl 2015
Exkluzívna rámcová dohoda o poskytovaní služieb personalizovanej hromadnej tlače s obálkovaní dokumentov a ich doručením adresátom
CRZ-1808725
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7. Apríl 2015
Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. eustream, a.s.
27. Máj 2015
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb on-line marketingu, elektronickej komunikácie a rozvoji, údržbe a podpore internetovej prezentácie a komunikácie
CRZ-1839015
0,00 € Seesame, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5. Máj 2015
Rámcová dohoda o implementácii a nájme SW aplikácie a poskytovaní súvisiacich služieb
182/15/CEZ
0,00 € TRIFID CONSULT a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21. Máj 2015
Zmluva o výpožičke
156/15/CEZ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP CZ, a.s.
27. Máj 2015
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb
CRZ-1876784
0,00 € AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. Máj 2015
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb
CRZ-1876787
0,00 € Faveo s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. Máj 2015
Zmluva o zabezpečení poskytovania služby hromadného odosielanie SMS zákazníkom
CRZ-1876862
0,00 € EuroSMS s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. Máj 2015
Nájomná zmluva
CRZ-1876988
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. NAFTA a.s.