Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Darovacia zmluva
463/23/CEZ
3 000,00 € Úrad komisára pre deti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
16. November 2023
Dodatok č. 5 k rámcovej zmluve o poskytovaní finančných služieb
425/23/CEZ
109 000 000,00 € Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
10. November 2023
Dodatok č. 9 k ZMLUVE O FINANCOVANÍ Č. 24/ZF/2014
409/23/CEZ
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
31. Október 2023
Dodatek č.1 ke Smlouvě o vystavení záruky č. 11/2022
413/23/CEZ
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. Október 2023
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP_26, č. 3/23/CEZ/26.
3/23/CEZ/26
0,00 € INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. Október 2023
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potrebe spoločnosti SPP_19, č. 3/23/CEZ/19 .
3/23/CEZ/19
0,00 € DICIT spol. s r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb "Koučing pre manažérov 3" č. 239/23/CEZ/3.
239/23/CEZ/3
0,00 € MenkynaPartners Management Consulting, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. Október 2023
Zmluva 1200123197
1200123197
1 291,26 € REMPO, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. Október 2023
Zmluva 1100020606
1100020606
14 929,13 € PEFCO s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb "Koučing pre manažérov 1" č.239/23/CEZ/1
239/23/CEZ/1
0,00 € Scott & Hagget Slovakia, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. Október 2023
Rámc.zml.na dodanie a implementáciu "Skener zraniteľností Tenable sc" a poskytovanie následných služieb
213/23/Mi
0,00 € Aricoma Enterprise Cybersecurity s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. Október 2023
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP_27, č. 3/23/CEZ/27.
3/23/CEZ/27
0,00 € Marek Benko s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. Október 2023
Zmluva 1200123213
1200123213
7 050,00 € Mašlej Martin Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. Október 2023
Zmluva 1200123198
1200123198
1 389,30 € PROFI VISION s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. Október 2023
Zmluva 1300136770
1300136770
1 980,00 € Stav PRO s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. Október 2023
Zmluva 1300136741
1300136741
1 800,00 € Stav PRO s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. Október 2023
Zmluva 1300136733
1300136733
1 165,00 € Medsol Slovakia s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb "Koučing pre manažérov 2" č. 239/23/CEZ/2.
239/23/CEZ/2
0,00 € APeople, spol. s r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb "Vzdelávanie zamestnancov a talentov High Potentials" č. 298/23/CEZ.
298//23/CEZ
0,00 € PRE BONUS Consulting, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. Október 2023
Kúpna zmluva na dodanie serverov x86 - file servery
258/23/CEZ
8 802,60 € Axians Slovakia s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.