Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Zmluva 1300137345
1300137345
1 990,58 € Decor et PRESTIGE, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
16. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
101/24/CEZ
30 000,00 € Slovenský zväz karate Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
102/24/CEZ
20 000,00 € HAKA, o.z. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7. Máj 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o revolvingovom úverovom limite č. S01952/2022
107/24CEZ
0,00 € Tatra banka, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Apríl 2024
ZMENOVÝ LIST č. 1 odsúhlasený v súlade s čl. XVII. Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby „Zákaznícke centrum SPP OC AUPARK Žilina“
82/24/CEZ
213 949,90 € DCorp s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Apríl 2024
Rámcová zmluva o dielo „Analýza IS a Stratégia rozvoja“ a následné služby
55/24/CEZ
0,00 € stengl a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Apríl 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI – mobilný hlas a dáta
40/24/CEZ
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb Voice VPN
41/24/CEZ
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb Bezplatné čísla 0800 a Zvýhodnené čísla 0850
42/24/CEZ
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Apríl 2024
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
3/23/CEZ/32
0,00 € PEFCO s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
10. Apríl 2024
Kúpna zmluva
NEH/69/23/CEZ
389 000,00 € SPP - distribúcia, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
78/24/CEZ
62 000,00 € Nadácia SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
9. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie nového zákazníckeho centra SPP v OC Aupark Žilina
45/24/CEZ
0,00 € at26, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
9. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o poskytovaní servisných služieb na systémoch priemyselnej televízie (CCTV), elektronickom zabezpečovacom systéme (EZS) a ostatných elektronických zariadeniach (EZ) č. 256/19/Mi zo dňa 24.01.2020
51/24/CEZ
0,00 € TELECOM ALARM, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2. Apríl 2024
Kúpna zmluva
NEH/12/24/CEZ
54 800,00 € OPARTIA, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. Marec 2024
Zmluva o používaní informačného systému digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ č. SNM-GR-CEMUZ-2023-4106
25/24/CEZ
1,00 € Slovenské národné múzeum Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Marec 2024
Rámcová zmluva o odbere odpadov
2/24/CEZ
0,00 € Peter Bolek - EKORAY Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Marec 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb údržby a vývoja SW aplikácie "pre Treasury a Cash management"
44/24/CEZ
0,00 € PREFIS a. s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Marec 2024
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potreby SPP_30.
3/23/CEZ/30
0,00 € JStore, s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Marec 2024
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potreby SPP_31
3/23/CEZ/31
0,00 € K.L.T. stav, s.r.o Slovenský plynárenský priemysel, a.s.