Centrálny register zmlúv

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Október 2015
Dodatok č. 2 k úverovej zmluve uzatvorenej dňa 3.5.2011
Dodatok č. 2
0,00 € Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Október 2015
Darovacia zmluva
253/15/CEZ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola
26. Október 2015
Dodatok k Zmluve číslo 30190118 pripojení a poskytovaní verejných služieb
CRZ-2114351
0,00 € DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Október 2015
EFET General Agreement Concerning The Delivery And Acceptance Of Electricity
CRZ-2114367
0,00 € Pow- en a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Október 2015
EFET General Agreement Concerning The Delivery And Acceptance Natural Gas
CRZ-2114377
0,00 € ZSE Energia a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Október 2015
EFET General Agreement Concerning The Delivery And Acceptance Natural Gas
CRZ-2114484
0,00 € ALPIQ ENERGY SE Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Október 2015
EFET General Agreement Concerning The Delivery And Acceptance Natural Gas
CRZ-2114495
0,00 € Neas Energy A/S Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Október 2015
EFET General Agreement Concerning The Delivery And Acceptance Natural Gas
CRZ-2114515
0,00 € Trailstone GmbH Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Október 2015
EFET General Agreement Concerning The Delivery And Acceptance Natural Gas
CRZ-2114583
0,00 € EP Commodities, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Október 2015
EFET General Agreement Concerning The Delivery And Acceptance Natural Gas
CRZ-2114593
0,00 € EDF Trading Limited Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Október 2015
EFET General Agreement Concerning The Delivery And Acceptance Natural Gas
CRZ-2114609
0,00 € VNG Slovakia, spol. s r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Október 2015
EFET General Agreement Concerning The Delivery And Acceptance Natural Gas
CRZ-2114619
0,00 € Statoil ASA Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. Október 2015
Dodatok č. 3 k Zmluve o starostlivosti a údržbe Informačného systému pre obchodovanie s elektrinou
419/15/Mi
0,00 € UNICORN SYSTEMS, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3. November 2015
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve
0,00 € Komerční banka, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12. November 2015
REMIT Reporting Agreement – Trade Data (Bilateral)
CRZ-2158630
0,00 € 42 Financial Services a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12. November 2015
REMIT Reporting Agreement – Trade Data (Bilateral)
CRZ-2158641
0,00 € ICAP Energy Limited Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12. November 2015
REMIT Reporting Agreement – Trade Data (Bilateral)
CRZ-2158658
0,00 € Tradition Financial Services Limited Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13. November 2015
Zmluva o bežnom účte
CRZ-2159380
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13. November 2015
Rámcová dohoda na dodávku potravín do jedálne v Bratislave
CRZ-2159384
0,00 € GLOBUS spol. s r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13. November 2015
Rámcová dohoda na dodávku potravín do jedálne v Bratislave
CRZ-2159388
0,00 € Pekáreň Hurbanič, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.