Centrálny register zmlúv

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. November 2015
Rámcová dohoda na dodávku potravín do jedálne v Bratislave
CRZ-2159392
0,00 € Vendea, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13. November 2015
REMIT Reporting Service Agreement
CRZ-2159580
0,00 € Wiener Börse AG Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13. November 2015
EFETnet Accession Agreement
CRZ-2159591
0,00 € EFETnet B.V. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7. December 2015
Rámcová zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb č. 302/15/Mi
302/15/Mi
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SWAN, a.s.
7. December 2015
Rámcová zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb č. 303/15/Mi
303/15/Mi
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SWAN KE, s.r.o.
7. December 2015
Zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu
CRZ-2209611
0,00 € Chirana-Prema Energetika, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
9. Február 2016
Dodatok č.7 k Zmluve o zriadení služby biznis banking, priestorovej agregácii biznis banking a poskytovaní certifikačných služieb k certifikátu inštalácie biznis banking pre FO alebo PO/Int.č. 42/16/Sk
CRZ-2304673
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7. Marec 2016
Zmluva o Elektronickej službe Business24
421/15/Sč
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4. Apríl 2016
Zmluva o poskytovaní REMIT reportingových služieb
ON 16/2016
0,00 € Solien, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12. Máj 2016
Rámcová dohoda na dodávku softvéru
122/16/Mi
0,00 € AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
20. Máj 2016
Zmluva o poskytovaní služby InBiz
CRZ-2460645
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
15. Jún 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní platobnej služby SEPA inkaso
178/16/Sč
0,00 € Tatra banka, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
20. Júl 2016
Rámcová dohoda na poskytovanie a dodávanie TPEDKV a súvisiacich služieb
243/16/Mi
0,00 € C.G.C., a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2016
Nájomná zmluva
CRZ-2534935
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP - distribúcia, a.s.
25. Júl 2016
Nájomná zmluva
CRZ-2534938
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Accenture s.r.o.
25. Júl 2016
Nájomná zmluva
CRZ-2534942
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. BONAVITA SERVIS spol.s.r.o.
25. Júl 2016
Nájomná zmluva
CRZ-2534943
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP - distribúcia, a.s.
25. Júl 2016
Nájomná zmluva
CRZ-2534946
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP - distribúcia, a.s.
25. Júl 2016
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
CRZ-2534992
0,00 € IMMO.SK, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
CRZ-2534995
0,00 € MASTO REAL, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.