Centrálny register zmlúv

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Jún 2023
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
3/23/CEZ/17
0,00 € Džino s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
3/23/CEZ/20
0,00 € BECO, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
3/23/CEZ/21
0,00 € SQS TEAM, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
3/23/CEZ/18
0,00 € KLIMATRADE-STRECHY, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb k SW riešeniu "Nominačný Informačný systém pre dispečing"
57/23/Mi
0,00 € Krikade s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Rámcová zmluva o dielo SW riešenie "Nominačný Informačný systém pre dispečing"
56/23/Mi
0,00 € Krikade s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Rámcová zmluva na dodanie Flowmon a poskytovanie služieb
102/23/Mi
0,00 € SOITRON, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
3/23/CEZ/16
0,00 € ADMAX TECH, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva 1200123144
1200123144
3 181,00 € KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o. organizačná zložka Slovensko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva 1300136204
1300136204
1 600,00 € AGNW s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva 1300136310
1300136310
5 940,00 € IPSOS s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva 1300136245
1300136245
4 760,00 € DATALAN, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva 1300136221
1300136221
1 523,76 € Slovak Telekom, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva 1100020579
1100020579
21 881,50 € A.F.F. s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva 1300136325
1300136325
4 158,00 € J-Secure s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva 1100020578
1100020578
1 380,00 € Ing. Ján Džuba Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva 1300136279
1300136279
9 200,00 € ADDA Consultants, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva 1200123130
1200123130
45 215,52 € KEMA SK, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva 1100020584
1100020584
14 758,00 € SQS TEAM, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva 1100020583
1100020583
6 950,00 € TKD Výťahy s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.