Centrálny register zmlúv

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2023
Zmluva 1300136439
1300136439
2 150,00 € Unicorn Systems SK s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb k SW riešeniu SCANV
18/23/CEZ
0,00 € IXTENT Slovakia s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb technickej podpory softvérového riešenia Predikčný nástroj
180/23/Mi
0,00 € IPESOFT, spol. s r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
28. August 2023
Zmluva 1300136553
1300136553
2 400,00 € SFÉRA, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
28. August 2023
Zmluva 1300136543
1300136543
4 990,00 € SFÉRA, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
28. August 2023
Zmluva 1200123170
1200123170
1 888,53 € SPACEPLAN Factory s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
28. August 2023
Zmluva 1300136525
1300136525
1 600,00 € SFÉRA, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
28. August 2023
Zmluva 1300136518
1300136518
1 250,00 € GOPAS SR, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
28. August 2023
Zmluva 1200123168
1200123168
2 707,50 € Move Forward, s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Zmluva 1300136469
1300136469
1 000,00 € Telovýchovná jednota Družstevník Dolný Štál Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4. Júl 2023
Dodatok č. 8 k ZMLUVE O FINANCOVANÍ Č. 24/ZF/2014
209/23/CEZ
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Zmluva 1300136468
1300136468
2 000,00 € Nadačný fond Gaudeamus Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
28. August 2023
Zmluva 1300136522
1300136522
40 000,00 € SPORT infomedia, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
29. Jún 2023
Spoločenská zmluva spoločnosti CEBZ s.r.o.
229/23/CEZ
0,00 € BRANTNER Slovakia s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
29. Jún 2023
Vyhlásenie Brantner Slovakia Holding GmbH voči SPP
230/23/CEZ
0,00 € Brantner Slovakia Holding GmbH Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Zmluva 2300003520
2300003520
1 965,00 € AKS group, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
28. Jún 2023
Dohoda medzi spoločníkmi
228/23/CEZ
0,00 € BRANTNER SLOVAKIA S.R.O. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Čiastková zmluva na zhotovenie diela "Služby a práce na realizáciu troch strešných FVE"
108/23/CEZ
106 260,00 € LOVIS plus s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Čiastková zmluva na zhotovenie diela "Služby a práce na realizáciu troch strešných FVE"
106/23/CEZ
105 833,00 € 3 Energy, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Čiastková zmluva na zhotovenie diela "Služby a práce na realizáciu dvoch strešných FVE"
109/23/CEZ
60 340,70 € Power Service Int. s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.