Centrálny register zmlúv

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o revolvingovom úverovom limite č. S01952/2022
107/24CEZ
0,00 € Tatra banka, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva 1300137951
1300137951
3 550,00 € Petit Press, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva 1300138008
1300138008
10 000,00 € OUR MEDIA SR a. s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Apríl 2024
ZMENOVÝ LIST č. 1 odsúhlasený v súlade s čl. XVII. Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby „Zákaznícke centrum SPP OC AUPARK Žilina“
82/24/CEZ
213 949,90 € DCorp s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Apríl 2024
Rámcová zmluva o dielo „Analýza IS a Stratégia rozvoja“ a následné služby
55/24/CEZ
0,00 € stengl a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Apríl 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI – mobilný hlas a dáta
40/24/CEZ
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb Voice VPN
41/24/CEZ
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb Bezplatné čísla 0800 a Zvýhodnené čísla 0850
42/24/CEZ
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Apríl 2024
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
3/23/CEZ/32
0,00 € PEFCO s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva 1300137987
1300137987
1 885,00 € QEX, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva 1300137997
1300137997
2 000,00 € Jazdecký klub RS Team Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva 1300137947
1300137947
1 097,00 € ESTER AURUM s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva 1300137952
1300137952
1 000,00 € Slovak Compliance Circle Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva 1200123460
1200123460
1 022,66 € ESTER AURUM s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva 1200123459
1200123459
3 886,66 € ESTER AURUM s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva 1200123458
1200123458
1 895,98 € ESTER AURUM s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva 1300137949
1300137949
1 443,68 € ESTER AURUM s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7. Jún 2024
Rámcová zmluva o dielo na výstavbu nabíjacích staníc pre elektromobily v KE
71/24/CEZ
32 952,00 € Siemens s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva 1300137946
1300137946
3 000,00 € Media RTVS, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
10. Apríl 2024
Kúpna zmluva
NEH/69/23/CEZ
389 000,00 € SPP - distribúcia, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.