Centrálny register zmlúv

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Jún 2023
Zmluva 1100020583
1100020583
6 950,00 € TKD Výťahy s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva 1200123129
1200123129
2 159,00 € ABAmet, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva 1200123137
1200123137
2 780,00 € CQ SERVICE s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
202/23/CEZ
35 000,00 € Progress Promotion Košice, s r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Zmluva 1300136427
1300136427
1 070,70 € IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Zmluva 1200123158
1200123158
3 860,00 € ESTER AURUM s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12. Jún 2023
Darovacia zmluva
150/23/CEZ
5 000,00 € Spoločnosť detskej onkológie Košice, o. z. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o financovaní č. 34881870/8370
198/23/CEZ
50 000 000,00 € Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Zmluva o spolupráci č. 2023/130/CP
2023/130/CP
9 080,00 € RENOMÉ, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Zmluva 1300136366
130013666
3 260,00 € Go4insight s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva 1300136320
1300136320
7 000,00 € BC Komárno Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Zmluva 1200123151
1200123151
1 110,00 € Agentúra INA , s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Zmluva 1300136361
1300136361
1 490,00 € TATRA UNITED CORPORATION, a. s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva 1300136312
1300136312
2 170,00 € ADDA Consultants, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní poradenstva a konzultačných služieb v oblasti omnichannel komunikácie
187/23/CEZ
0,00 € Ing. Jan Káňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Zmluva o projektovom reklamnom partnerstve
185/23/CEZ
7 500,00 € University Spartacus Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva 1200123146
1200123146
1 860,00 € BEMOSS s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb externého call centra
93/23/CEZ/3
0,00 € skycall s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva 1300136340
1300136340
2 520,00 € Občianske združenie DIVADLO RADNICA Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Máj 2023
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
3/23/CEZ/9
0,00 € HELORO s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.