Centrálny register zmlúv

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2023
Zmluva 1100020605
1100020605
9 600,00 € DISAM SLOVAKIA, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4. Október 2023
Zmluva o dielo zhotovenie stavby: "BA, Výmena strešnej krytiny AB III."
191/23/CEZ
348 653,43 € KLTP s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4. Október 2023
Zmluva 1300136717
1300136717
47 750,00 € Contally s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
8. December 2023
Zmluva 1300136891
1300136891
1 876,00 € SPX, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
8. December 2023
Zmluva 1300136870
1300136870
3 752,00 € SPX, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. Október 2023
Zmluva 1200123210
1200123210
1 990,00 € ESTER AURUM s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. Október 2023
Zmluva 1300136835
1300136835
1 180,00 € United Classifieds s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. September 2023
Zmluvy o dodávkach odpadu na spracovanie v CEBZ, o odbere produkcie CEBZ a o službe triedenia plastového odpadu
322/23/CEZ
0,00 € BRANTNER Slovakia s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. Október 2023
ICIS Subscription Confirmation and Order Form
CRZ-8494398
201 205,66 € LNRS Data Services Limited Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. Október 2023
Zmluva 1300136805
1300136805
2 000,00 € Growth Lab s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. Október 2023
Zmluva 1300136804
1300136804
26 000,00 € DONI s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4. Október 2023
Zmluva 1300136709
1300136709
1 600,00 € SFÉRA, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13. September 2023
Dodatok č. 897/CC/16-D10 k Zmluve o úvere č. 897/CC/16
307/23/CEZ
200 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. Október 2023
Zmluva 1300136786
1300136786
1 040,00 € TÜV NORD Slovakia, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12. September 2023
Darovacia zmluva
172/23/CEZ
0,00 € o.z. Roma Progress Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. Október 2023
Zmluva 1200123202
1200123202
3 790,50 € HOSU, s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. Október 2023
Zmluva 1300136751
1300136751
2 000,00 € SFÉRA, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. Október 2023
Zmluva 1300136750
1300136750
7 350,00 € Slovenský plynárenský a naftový zväz Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4. Október 2023
Zmluva 1300136714
1300136714
4 590,00 € IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4. Október 2023
Zmluva 1300136696
1300136696
7 500,00 € CREATIVE PRO a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.