Centrálny register zmlúv

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2024
Zmluva 1200123399
1200123399
1 741,31 € REMPO, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21. Marec 2024
Zmluva 1100020622
1100020622
27 621,80 € EGC, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21. Marec 2024
Zmluva 1100020621
1100020621
54 603,66 € EGC, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21. Marec 2024
Zmluva 1300137669
1300137669
1 946,34 € OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21. Marec 2024
Zmluva 1200123414
1200123414
8 462,50 € SoftwareONE Slovakia s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21. Marec 2024
Zmluva 1200123412
1200123412
1 438,54 € IRDistribution, a. s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21. Marec 2024
Zmluva 1300137705
1300137705
1 999,00 € Alma Career Slovakia s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
20. Marec 2024
Zmluva 1300137453
1300137453
1 398,00 € Alma Career Slovakia s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
20. Marec 2024
Zmluva 1300137531
1300137531
3 494,40 € GEPOL, s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva 1300137833
1300137833
2 998,00 € TAYLLOR & COX Slovensko, a. s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva 1300137816
1300137816
5 000,00 € Slovenský plynárenský a naftový zväz Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
15. Marec 2024
Dodatok č.10 k ZMLUVE O FINANCOVANÍ Č. 24/ZF/2014
57/24/CEZ
250 000 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
14. Marec 2024
Rámcová zmluva na dodanie a realizáciu Upgrade Checkpoint a poskytovanieslužieb
419/23/CEZ
0,00 € ANASOFT APR, spol. s r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12. Marec 2024
Dodatok č. 11 k Úverovej zmluve s Unicredit bank
52/24/CEZ
250 000 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva 1300137787
1300137787
15 000,00 € I - Europa s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva 1200123428
1200123428
3 036,44 € Agentúra INA , s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva 1300137788
1300137788
1 372,50 € Agentúra INA , s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
6. Marec 2024
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecných bremien
NEH/60/23/CEZ
625 000,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SK-MIX, s.r.o.
21. Marec 2024
Zmluva 1300137725
1300137725
1 470,00 € Celebrio, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23. Február 2024
Poistná zmluva - Poistenie zapožičaných exponátov SNM
437/23/CEZ
5 000,00 € Colonnade Insurance S.A., poboč. poisťovne z iného členského štátu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.