Centrálny register zmlúv

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. August 2023
Zmluva 1300136568
1300136568
1 333,33 € Akadémia daňových poradcov s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Rámcová zmluva o dielo Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
3/23/CEZ/15
0,00 € Inteles s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Zmluva o dielo zhotovenie stavby: "Trnava, rekonštrukcia obvodového plášťa AB"
104/23/CEZ
225 000,00 € BENSTAV s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb "Vzdelávacie aktivity na podporu žien v líderstve"
174/23/CEZ
15 000,00 € Mgr. Alexandra Kello-Kreatívne myslenie Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Rámcová kúpna zmluva - "Zdravotnícky materiál"
21/23/CEZ
5 652,10 € K&M MEDIA s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Zmluva 1100020586
1100020586
9 100,00 € TELECOM ALARM s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Zmluva 1100020585
1100020585
6 740,00 € ATELIÉR KUSÁ, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Zmluva 1200123149
1200123149
1 099,28 € ELEKTROSPED, a. s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Zmluva 1100020591
1100020591
18 387,05 € LEMAS spol.s.r o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Zmluva 1100020589
1100020589
2 330,00 € ROAD PROJECT s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Zmluva 1100020588
1100020588
5 624,90 € A.F.F. s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Zmluva 1100020587
1100020587
1 800,00 € ATELIÉR KUSÁ, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Zmluva 1200123164
1200123164
20 283,50 € Henrich Sonnenschein - ITSK Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Zmluva 1200123160
1200123160
1 423,00 € SOITRON, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Zmluva 1300136349
1300136349
3 000,00 € BinarBase s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Zmluva 1300136411
1300136411
1 541,00 € ERSTAV, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Rámcová zmluva o dielo "SW riešenie pre skenovanie dokumentov"
17/23/Mi
0,00 € IXTENT Slovakia s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Kúpna zmluva na dodanie IT techniky a príslušenstva
157/23/CEZ
76 351,50 € S & T CEE Holding s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb k SW riešeniu CA-T a k riešeniu KEN
160/23/Mi
0,00 € PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Júl 2023
Zmluva 1300136473
1300136473
3 960,00 € Zoznam, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.