Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001267-040
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001267-040_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Letanovce
22. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23097196_2023
0,00 € Orange, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
21. November 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001267-096
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001267-096_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Žbince
21. November 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001267-017
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001267-017_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Haniska
21. November 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001267-047
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001267-047_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Mesto Michalovce
21. November 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001267-084
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001267-084_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Turňa nad Bodvou
20. November 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001267-081
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001267-081_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Švedlár
20. November 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001130-063
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001130-063_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Lutiše
13. November 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001267-054
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001267-054_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Palín
13. November 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001267-065
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001267-065_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Mesto Rožňava
13. November 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001267-002
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001267-002_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Bidovce
13. November 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001267-066
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001267-066_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Rudňany
13. November 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001267-060
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001267-060_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Poproč
13. November 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001267-093
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001267-093_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Vojany
13. November 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001267-030
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001267-030_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Košická Belá
13. November 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001267-036
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001267-036_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Mesto Krompachy
13. November 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001267-034
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001267-034_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Krásnohorské Podhradie
13. November 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001267-018
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001267-018_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Hrabušice
13. November 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001267-019
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001267-019_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Jablonov nad Turňou
13. November 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001267-037
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001267-037_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Kuzmice