Centrálny register zmlúv

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102812
1 500,00 € Miloš Babnič, Jana Babničová Slovenská inovačná a energetická agentúra
21. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102863
3 400,00 € Ing. Anna Harbutová Slovenská inovačná a energetická agentúra
21. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102854
3 315,00 € PaedDr. Vladimír Grieger Slovenská inovačná a energetická agentúra
21. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102848
1 750,00 € PaedDr. Vladimír Grieger Slovenská inovačná a energetická agentúra
21. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102937
3 036,00 € Pastorek Ladislav, Pastorek Ildikó Slovenská inovačná a energetická agentúra
21. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102940
2 029,00 € Valentin Eric Slovenská inovačná a energetická agentúra
21. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103133
1 500,00 € Jurás Dezider, Eva Jurásová Slovenská inovačná a energetická agentúra
21. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103028
3 400,00 € Takács Ernest Slovenská inovačná a energetická agentúra
21. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103004
3 352,00 € Patriik Karolčík, Silvia Karolčíkova Slovenská inovačná a energetická agentúra
21. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103182
2 760,00 € Gyurianová Kristína, Mészáros Attila Slovenská inovačná a energetická agentúra
21. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103233
2 318,00 € Matúš Kičinko, Gabriela Kičinková Slovenská inovačná a energetická agentúra
21. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103265
3 400,00 € Vladimír Lazorík Slovenská inovačná a energetická agentúra
21. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103454
3 151,00 € Vadovič Igor, Zuzana Vadovič Slovenská inovačná a energetická agentúra
21. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103524
1 500,00 € Ladislav Takács, Marta Takácsová Slovenská inovačná a energetická agentúra
21. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103573
3 400,00 € Radi Balázs, Zsuzsa Radi Obonya Slovenská inovačná a energetická agentúra
21. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103643
2 720,00 € Martin Staškievič, Eva Staškievič Slovenská inovačná a energetická agentúra
20. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0375/2023/SIEA1056
3 000,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra EL Medica s.r.o.
20. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
75339
3 400,00 € Nadežda Šmihovská, Jozef Šmihovský Slovenská inovačná a energetická agentúra
20. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
84964
3 352,00 € Róbert Muscher Slovenská inovačná a energetická agentúra
20. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
92086
1 500,00 € Ing.Roman Vanko Slovenská inovačná a energetická agentúra