Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Október 2023
Kolektívna zmluva na roky 2024-2025
106/2023/KGR
0,00 € Základná organizácia Energeticko - chemického odborového zväzu pri SIEA, Základná organizácia Energeticko - chemického odborového zväzu západ - stred pri SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra
8. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny na rok 2024
105/2023/OHS
216 000,00 € RIGHT POWER, a.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
28. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
119/2023/OHS
5 760,00 € F-RISK GROUP, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
28. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany
120/2023/OHS
5 760,00 € F-RISK GROUP, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
29. November 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov 119/2019/OZIV
121/2023/OHS
6 965,04 € NetBau s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
30. November 2023
Zmluva o dielo
127/2023/SE
231 600,00 € AMCEF s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
29. November 2023
Grant Agreement, project 101121013 - LIFE-2022-CET-LEAPto11
113/2023/SlaMV
152 368,00 € European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) a ENEA, Agenzia Nazionale per Nuove Tecnologie, L´Energia a lo Sviluppo Economico Sostenibile Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. November 2023
Consortium Agreement
112/2023/SIaMV
0,00 € ENEA, Agenzia Nazionale per Nuove Tecnologie, L´Energia a lo Sviluppo Economico Sostenibile Slovenská inovačná a energetická agentúra
22. November 2023
Zmluva o poskytnutí služby č.12254/2023/5400/077
123/2023/SE
31 014,00 € Železnice Slovenskej republiky Slovenská inovačná a energetická agentúra
16. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb konzorcia EXPANDI 4.0
0004
7 000,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra GOSPACE LABS, s.r.o.
16. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb konzorcia EXPANDI 4.0
0005
7 000,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra RobotsDoArt, s.r.o.
16. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb konzorcia EXPANDI 4.0
0003
7 000,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Panza Robotics, s.r.o.
13. November 2023
Dodatok č.9 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.323/2017-2060-2242
122/2023/OPKP
12 272 672,53 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Slovenská inovačná a energetická agentúra
7. November 2023
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času
115/2023/OMČ
69 053,18 € D.EXPRES, k.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
7. November 2023
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času
116/2023/OMČ
44 352,00 € Media RTVS, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
7. November 2023
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času
117/2023/OMČ
43 469,40 € Radio Group a.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
3. November 2023
Kúpna zmluva
114/2023/OI
70 999,80 € MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. November 2023
Zmluva o partnerstve
118/2023/OPB
12 000,00 € MOTION ZONE, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Október 2023
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času
107/2023/OMČ
103 300,70 € Radio Group a.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Október 2023
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času
109/2023/OMČ
79 297,85 € D.EXPRES, k.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra