Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín- Ovocie a zelenina
Z-27/2022
10 090,45 € GTN, s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
4. Júl 2022
Zmluva o dodávke výkonov a tovarov
Z-26/2022
0,00 € WebHouse, s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
10. Jún 2022
Zmluva o prenájme hnuteľnej veci
Z-6/2022
120,00 € AG FOODS SK s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
30. Máj 2022
Dodatok k Rámcovej zmluve zo dňa 11.12.2020
D-5/2022
0,00 € Ing. Július Beke- Mäso-údeniny Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
18. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na dodanie základných potravín
D-4/2022
24 864,10 € Mabonex Slovakia spol. s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
29. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na dodanie potravín
D-3/2022
15 828,16 € Mabonex Slovakia s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
27. Apríl 2022
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode na dodanie potravín
D-2/2022
25 388,80 € C.B.C.G., spol. s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
26. Apríl 2022
Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov
Z-4/2022
160,00 € Patrik Stanko Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
26. Apríl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte uzavretej podľa §708 a nasl. zákona č.513/19991 Zb.
D-1/2022
0,00 € Štátna pokladnica5 Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
4. Máj 2017
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
2017_MPC_EGO_272
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná priemyselná škola stavebná - Építoipari Szakkozépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
27. Marec 2015
Kúpna zmluva
Z20152761_Z
480,00 € KONTURA SLOVAKIA s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
8. August 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
2012_PKR_GR_3816
2 210,40 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná priemyselná škola stavebná - Építöipari Szakközépiskola
25. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_104
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná priemyselná škola stavebná - Építöipari Szakközépiskola