Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. KŽP-PO4-SC421-2018-46/BBJ7/ZZ/2
KŽP-PO4-SC421-2018-46/BBJ7/ZZ/2
0,00 € HYZA a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
28. Máj 2023
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
10/2023/FVU
50,00 € Prof. Ľudovít Hološka, akad. mal. Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. Máj 2023
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
6/2023/FVU
50,00 € Mgr. Michal Šedík, Ph.D. Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. Máj 2023
Zmluva uzatvorená podľa § 269 obchodného zákonníka
Zmluva uzatvorená podľa § 269 obchodného zákonníka
0,00 € Judita Jóšvaiová - Party info Mestské kultúrne stredisko
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
071/2023/UCM_LZ
0,00 € PaedDr. Timea Šeben Zaťková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
086/2023/UCM_LZ
30,00 € Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
1262/2023
0,00 € Andrés Rodriguez-Pose Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
28. Máj 2023
Zmluva
065/2023/UCM_LZ
0,00 € Marián Mark Stolárik Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Zmluva
073/2023/UCM_LZ
0,00 € Liljana Kač Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
8/2023/FVU
100,00 € Prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc. Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. Máj 2023
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
9/2023/FVU
100,00 € Doc. PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
069/2023/UCM_LZ
0,00 € PhDr. David Ivanovič, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
070/2023/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Zdenka Kumorová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
082/2023/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Veronika Michvociková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
080/2023/UCM_LZ
0,00 € PhDr. David Ivanovič, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
090/2023/UCM_LZ
90,00 € doc. Ing. Margareta Nadányiová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
089/2023/UCM_LZ
60,00 € Katarína Fichnová Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
RZ 1/2023 Rámcová zmluva o poskytnutí dezinsekčných a deratizačných služieb
RZ 1/2023
1 528,80 € MR Servis spol. s.r.o LÚČ - Domov sociálnych služieb
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
074/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. Ing. Tibor Maliar, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
11/2023/FVU
50,00 € MgA. Marianna Brinzová Akadémia umení v Banskej Bystrici