Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Október 2022
Zmluva o nájme obecného bytu na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku
427/2022
0,00 € Mesto Kežmarok Anna Rusnačíková
1. Október 2022
Zmluva o zverení majetku do správy - Renault Kangoo
428/2022
0,00 € Mesto Kežmarok Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
1075/2022/275995397
76,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Nagyová Petra
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
63476-1
188,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Anastasiya Datsyshyna
1. Október 2022
na účely záujmového útvaru pre deti – baletná príprava
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 238122022K
1 422,07 € Súkromné centrum voľného času LIBA ACADEMY 11 Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
60965-1
182,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Matúš Néma
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
66888-2
81,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Michaela Potocká
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
63588-1
182,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Felix Omondi Odhiambo
1. Október 2022
Zmluva o nájme bytu
Z0674/2022
31,32 € Helena Stojková Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
1. Október 2022
Zmluva o nájme bytu.
208
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Gabriela Dudášová
1. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/0240
0,00 € Miroslava Matejíková, Budmerice 1008 Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice
1. Október 2022

ZML.2022/0236
0,00 € Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice
1. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančného daru
581/2022
500,00 € Zmluva o poskytnutí finančného daru Obec Pribeta
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní
ŠD000011/2023-ŠD - 101
55,00 € Študentský domov AU Natália Lukácsová
1. Október 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
10/2022
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Letná 12, Komárno
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
60954-1
188,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Kristína Leitmanová
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
66810-1
189,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Martin Bíreš
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
66842-1
242,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Tibor Vanek
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
60603-1
182,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Matúš Abrhan
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
62117-1
153,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Bianka Abrmanová