Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
13/NZD/2021/01
0,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Bratislavský zväz malého futbalu, o.z.
7. December 2023
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
176/NZK/2023/1
20,00 € CULTUS Ružinov, a.s. DUPOS dražobná, spol. s r.o.
7. December 2023
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
190/NZK/2023/1
50,00 € CULTUS Ružinov, a.s. HeyPay s.r.o.
7. December 2023
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
185/NZK/2023/1
495,00 € CULTUS Ružinov, a.s. "Divadlo Maska"
7. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000896
189,00 € Marianum Mgr. Pavol Široký
7. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/3180000035
210,00 € Marianum Radovan Ratajský
7. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000621
170,00 € Marianum Július Slovinec
7. December 2023
Zmluva o pôžičke
6122023
15 000,00 € NITRANET, s.r.o. Obec Kysta
7. December 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2023/00102
290
24,00 € Zdenek Gregor Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48
7. December 2023
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta. Dodatok č.1-157/2023 ku Zmluve č. B/80/2013-164/165/B
1-157/2023
40,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Božena Lukáčeková
7. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/3180000034
210,00 € Marianum Radovan Ratajský
7. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1040000137
147,00 € Marianum RNDr. Magdaléna Jupe
7. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000622
140,00 € Marianum Martin Grázel
7. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/4190000358
136,00 € Marianum Ing. Peter Ruttkay-Nedecky
7. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000895
170,00 € Marianum Ing. Ivan Baroňák
7. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1050000059
170,00 € Marianum Ing. Lukáš Hlavatý
7. December 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
8/2023
0,00 € Fura s.r.o Obec Trebejov
7. December 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2023/00103
291
24,00 € Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48
7. December 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2023/00101
289
24,00 € Zdenek Gregor Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48
7. December 2023
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
187/NZK/2023/1
426,50 € CULTUS Ružinov, a.s. ČESKÁ MUZIKA, s.r.o.