Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Október
2020
Zmluva o dielo
2943/141/2020
0,00 € Ing. Peter Fabík - FABOSTAV Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
22.
Október
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o praktickej výučbe
D/608/2020
0,00 € Katalícka univerzita v Ružomberku Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
19.
Október
2020
Dodatok č. 11 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
D/607/2020
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
19.
Október
2020
Rámcová dohoda na dodanie liekov Psycholeptiká
2940/138/2020
0,00 € PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
8.
Október
2020
Kúpna zmluva na PCR Cycler
2938/136/2020
0,00 € JEMO TRADING, spol. s r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
7.
Október
2020
Rámcová dohoda
Z202024400_Z
15 054,00 € SARSTEDT spol. s r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
7.
Október
2020
Rámcová na dodanie potravín zemiaky konzumné
2936/134/2020
0,00 € ZEMEDAR, s.r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
2.
Október
2020
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
D/605/2020
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
2.
Október
2020
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 400/2020
400/2020
Doplnená
206 876,16 € Ministerstvo zdravotníctva SR Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
2.
Október
2020
Rámcová dohoda na lieky Betablokátory C07, Blokátory kalciového kanála C08
2934/132/2020
0,00 € UniPharma - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
2.
Október
2020
Rámcová dohoda na lieky Cytostatiká a imunomodulátory L
2933/131/2020
0,00 € UniPharma - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
1.
Október
2020
Rámcová dohoda na dodanie liekov Periférné vazodilatanciá,liečivá s účinkom na renín
2935/133/2020
0,00 € UniPharma - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
1.
Október
2020
Rámcová dohoda na dodanie liekov Psycholeptiká
2931/129/2020
0,00 € UniPharma - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
1.
Október
2020
Zmluva o poskytovaní lekárenskej starostlivosti č. 8007FLEI022820
2930/128/2020
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
29.
September
2020
Rámcová dohoda na tovar Infúzne súpravy EasyFlow
2932/130/2020
0,00 € VIDRA A, spol. s r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
23.
September
2020
Rámcová dohoda
Z202022838_Z
1 680,00 € PROLINK, s.r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
23.
September
2020
Dohoda o odplatnom zabezpečení odbornej stáže č. 27/2020
2926/124/2020
Doplnená
1 314,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
22.
September
2020
Rámcová dohoda na dodanie liekov Dermatologiká, Antiobiotiká a chemoterapeutiká
2925/123/2020
0,00 € MED - ART, spol. s r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
22.
September
2020
Rámcová dohoda na dodanie liekov Psycholeptiká
2923/121/2020
0,00 € MED - ART, spol. s r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
22.
September
2020
Rámcová dohoda na dodanie liekov Periférné vazodilatanciá
2924/122/2020
0,00 € MED - ART, spol. s r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy