Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. August 2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
106/§ 52a/2014/ ŠR
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Nový Ruskov
14. August 2014
ZMLUVA č. 101521 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
101521 08U01
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Nový Ruskov
30. Jún 2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
86/§ 52a/2014/ ŠR
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Nový Ruskov
21. Február 2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
36/§ 52a/2014/ NP VAOTP SR-3
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Nový Ruskov
20. Január 2014
Protokol k odovzdaniu vlastníctva nehnuteľností, ktoré tvorili verejný majetok - Obec Nový Ruskov
00095/2013-UVOV-U00001/13.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Nový Ruskov
24. Júl 2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.
7 / § 50j/NS 2013/NP VAOTP SR-2
0,00 € Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Nový Ruskov
11. Február 2013
Dodatok č. 12 k zmluve č. 2/2002 o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľnosti
Dodatok č. 12 k zmluve č. 2/2002
0,00 € Správa katastra Košice, Ing. Iveta Lešková, riaditeľka Správy katastra Trebišov Obec Nový Ruskov
28. Február 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
14/§ 52a/2012/NP V-2
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Nový Ruskov