Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2024
Darovacia zmluva
24/2024
32,00 € Ing. Eva Žofajová - PEDIMIX LIKAVA - centrum sociálnych služieb
11. Júl 2024
Darovacia zmluva
23/2024
90,00 € Karol Galuška LIKAVA - centrum sociálnych služieb
11. Júl 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu inštruktora sociálnej rehabilitácie - kurz ISR č. 09072024RK
09082024RK
0,00 € BM WORK AGENCY, s.r.o. LIKAVA - centrum sociálnych služieb
8. Júl 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní stravy č. 3/J3/2023
03J32023
0,00 € Mgr. Rastislav Hanečák LIKAVA - centrum sociálnych služieb
28. Jún 2024
Zmluva o kontrolnej a servisnej činnosti EPS
02/C6/2024
0,00 € Alarma s. r. o. LIKAVA - centrum sociálnych služieb
25. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby zberu komunálneho a separovaného odpadu č. 4/C7/2024
4/C7/2024
24 190,66 € Technické služby Ružomberok, a.s. LIKAVA - centrum sociálnych služieb
25. Jún 2024
Darovacia zmluva
21/2024
50,00 € Anna Krutáková LIKAVA - centrum sociálnych služieb
25. Jún 2024
Darovacia zmluva
22/2024
100,00 € Katarína Cvoligová LIKAVA - centrum sociálnych služieb
10. Jún 2024
Darovacia zmluva
19/2024
17,00 € Ing. Eva Žofajová - PEDIMIX LIKAVA - centrum sociálnych služieb
10. Jún 2024
Darovacia zmluva
20/2024
24,00 € Mgr. Marta Kočalková - Kaderníctvo Marta LIKAVA - centrum sociálnych služieb
10. Jún 2024
Darovacia zmluva
18/2024
1 000,00 € Diagnostic Medicina, s.r.o. LIKAVA - centrum sociálnych služieb
5. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu "Finančné stimuly pre zamestnanosť" Aktivita 3 "Poskytovanie finančných príspevkov na vykonávanie absolventskej praxe (Prax pre mladých)"
24/24/054/105
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok LIKAVA - centrum sociálnych služieb
29. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre uchádzača o zamestnania u zamestnávateľa v rámci projektu "Právo na prvé zamestnanie"
24/24/54X/5
7 911,18 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok LIKAVA - centrum sociálnych služieb
24. Máj 2024
D1 02/PS/2024
D1 02/PS2024
0,00 € KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU LIKAVA - centrum sociálnych služieb
24. Máj 2024
Darovacia zmluva
15/2024
1 000,00 € Diagnostic Medicina, s.r.o. LIKAVA - centrum sociálnych služieb
24. Máj 2024
Darovacia zmluva
16/2024
1 741,77 € Kysucká Lekárenská s.r.o. LIKAVA - centrum sociálnych služieb
24. Máj 2024
Darovacia zmluva
17/2024
27,00 € Marta Kočalková - Kaderníctvo Marta LIKAVA - centrum sociálnych služieb
9. Máj 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 33NDOS000122
D5 33NDOS000122
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. LIKAVA - centrum sociálnych služieb
7. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb
D2 01/IT/2023
0,00 € R-COMP s.r.o. LIKAVA - centrum sociálnych služieb
6. Máj 2024
Darovacia zmluva
14/2024
200,00 € p. Anna Krutáková LIKAVA - centrum sociálnych služieb