Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. August 2023
Rámcová dohoda - trvanlivé potraviny
11/2023
44 580,64 € Inmedia, spol.s.r.o. Domov sociálnych služieb
2. August 2023
Rámcová dohoda - mrazené mäso, zelenina a polotovary
7/2023
22 345,89 € Inmedia, spol.s.r.o. Domov sociálnych služieb
31. Júl 2023
Rámcová dohoda na dodávku tovarov - chlieb a pečivo
6/2023
22 488,90 € KREMPEK s.r.o. Domov sociálnych služieb
18. Júl 2023
Kúpna zmluva č.142/2023/DSSLV-1 na signalizačný systém v rámci projektu " Odsťahovanie z kaštieľa - I.etapa transformácie DSS".
142/2023/DSSLV-1
5 995,82 € tnTEL, s.r.o. Domov sociálnych služieb
18. Júl 2023
Zmluva o dielo č.5/2023/LTC
5/2023/LTC
192,00 € EKOKANAL, spol.s.r.o. Domov sociálnych služieb
3. Júl 2023
Kúpna zmluva č.11/2023/DSSLV-1 na predmet zákazky " Chladnička s mrazničkou, set práčka a sušička " - projekt Odsťahovanie z kaštieľa Ladomerská Vieska - I.etapa transformácie DSS
141/2023/DSSLV-1
16 831,44 € Alza.sk s.r.o. Domov sociálnych služieb
3. Júl 2023
Kúpna zmluva č.141/2023/DSSLV-1 na predmet zákazky " Chladnička s mrazničkou, set práčka a sušička " - projekt Odsťahovanie z kaštieľa Ladomerská Vieska - I.etapa transformácie DSS
141/2023/DSSLV-1
16 831,44 € Alza.sk s.r.o. Domov sociálnych služieb
30. Jún 2023
Zmluva č.010/2023/DSSLV-21 o platení úhrady za sociálnu službu p.Jánovi Cibuľovi
010/2023/DSSLV-21
Doplnená
0,00 € Zdeno Cibuľa Domov sociálnych služieb
9. Jún 2023
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva 137/2023/DSSLV-1
70,00 € Zuzana Ševčíková Domov sociálnych služieb
8. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 140/2023/DSSLV-1 na interiérové vybavenie pre DSS Ladomerská Vieska - skupina tovarov Nábytok
140/2023/DSSLV-1
65 733,60 € KLS spol.s.r.o. Domov sociálnych služieb
3. Máj 2023
Čiastková zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete
4/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Domov sociálnych služieb
15. Marec 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300150475
0,00 € Stredoslovenská distribučná a.s. Domov sociálnych služieb
22. Február 2023
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
400,00 € DNPP s.r.o. Domov sociálnych služieb
17. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva
2/2023
690,00 € BELSPOL SP s.r.o. Domov sociálnych služieb
11. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva - projekt FARMÁR
1/2023
559,09 € Roľnícke družstvo Ďumbier Domov sociálnych služieb
30. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
1/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Domov sociálnych služieb
30. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
19/2022
Doplnená
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Domov sociálnych služieb
6. December 2022
Zmluva o zabezpečení zberu a zhodnotenia odpadu s číslom 20 03 03 Odpad z čistenia ulíc so špecifikáciou na cigaretový odpad
102202
43,05 € EcoButt s.r.o. Domov sociálnych služieb
6. December 2022
Rámcová dohoda - tonery
Rámcová dohoda na dodávku tonerov
766,25 € Xepap, spol s.r.o. Domov sociálnych služieb
11. November 2022
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021AHW8-211-17 zo dňa 11.08.2021
3839/2022
2 754 927,07 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Domov sociálnych služieb