Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2023
Dohoda o zmene v osobe účastníka Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - dohoda o prevzatí dlhu
PO-2023/34-CSS
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
27. Apríl 2023
Zmluva č. 547/2023 o dodávke stravy pre stravníkov CSS "Slnečný dom"
547/2023
0,00 € Centrum sociálnych služieb Vita vitalis Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
31. Marec 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Zmluva o pôžičke nebytových priestorov
430,79 € Centrum sociálnych služieb Vita vitalis Prešov Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
31. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
PO-2023/26-CSS
0,00 € Centrum sociálnych služieb Vita vitalis Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
31. Marec 2023
Kúpna zmluva - potraviny, ovocie, zelenina.
PO-2023/25-CSS/3
0,00 € Klára Kohútová Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
25. Január 2023
Mandátna zmluva PO a BOZP
PO-2023/12-CSS
0,00 € KRIŠKO s.r.o. Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
23. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
7500015450
0,00 € SPP, a.s. Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
16. December 2022
Zmluva o poskytovaní ICT služieb
230/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
16. December 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A0265659
1 246,95 € Orange Slovensko, a.s. Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
16. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A21227569
311,80 € Orange Slovensko, a.s. Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
30. November 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu
6303012521
0,00 € SPP, a.s. Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"