Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z202110358_Z
51 600,00 € BigON s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26.
Máj
2021
Zmluva o klinickom skúšaní (skúšaný liek: BAY 86-5321)
2/017/131/2021
0,00 € Bayer AG Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
25.
Máj
2021
Rámcová kúpna zmluva č. 017/1/2021/63
1/017/130/2021
17 834,26 € BEKOM, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
25.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z202110197_Z
16 476,00 € INDUBIA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21.
Máj
2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie - RV/020/0705
1/017/128/2021
0,00 € MUDr. Eva Trzubová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z-302021AYW4-914/2021 k výzve č. IROP-PO2SC214-2020-61
2/017/127/2021
797 387,06 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219722_Z
13 054,80 € MID service, spol. s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219992_Z
2 420,00 € UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219994_Z
1 900,79 € MED - ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14.
Máj
2021
Rámcová dohoda č. 017/1/197/2020
017/122/2021
19 800,00 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14.
Máj
2021
Rámcová dohoda č. 017/1/198/2020
1/017/123/2021
52 250,00 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14.
Máj
2021
Rámcová dohoda č. 017/1/200/2020
1/017/124/2021
13 090,00 € INTRAVENA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219046_Z
20 700,00 € MID service, spol. s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12.
Máj
2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie - RV/020/0612
1/017/121/2021
0,00 € MUDr. Norbert Mazur Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
7.
Máj
2021
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 017/2/2021/30
2/017/120/2021
40 603,50 € OK GYN, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20218470_Z
18 897,60 € UNOTECH, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20218387_Z
24 860,00 € UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20218388_Z
23 091,46 € MED - ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20218389_Z
5 863,00 € UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
4.
Máj
2021
Zmluva o poskytovaní služieb osobnej dozimetrie č. 017/1/2021/32 (260/003/2021/OD)
1/017/112/2021
17 971,20 € Slovenská legálna metrológia, n. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »