Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
December
2018
Zmluva o poskytnutí NFP
9/2018
Doplnená
542 035,81 € MŽV SR Špeciálna základná škola
28.
November
2018
Zmluva o poskytovaní služieb "Externý manažment pre projekt"
8/2018
14 529,00 € Dvomi,s.r.o. Špeciálna základná škola
24.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí finančného daru
7/2018
78,40 € Nadácia Petit Academy Špeciálna základná škola
20.
Jún
2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prev. a sprostr.
6/2018
0,00 € Mgr. Jana MARTANČÍKOVÁ Špeciálna základná škola
14.
Jún
2018
ZMLUVA o vykonaní prác v správe registratúry
5/2018
1 734,33 € Mgr. Jana MARTANČÍKOVÁ Špeciálna základná škola
23.
Apríl
2018
Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov
4/2018
0,00 € HLÁČIK - HV, s.r.o. Špeciálna základná škola
20.
Apríl
2018
Zmluva o poskytovaní služieb odb. prac. BOZP a technika PO
3/2018
0,00 € HLÁČIK - HV, s.r.o. Špeciálna základná škola
11.
Apríl
2018
Zmluva o uverejnení inzercie
2/2018
150,00 € MEDIATEL,s.r.o. Špeciálna základná škola
7.
Marec
2018
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
1/2018
26,40 € osobnyudaj.sk,s.r.o. Špeciálna základná škola
1.
December
2017
Zmluva o združenej dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku
18/2017
0,00 € ČEZ Slovensko,s.r.o. Špeciálna základná škola
15.
November
2017
Zmluva o poskytnutí finančného daru
16/2017
70,20 € Nadácia Petit Academy Špeciálna základná škola
15.
November
2017
Zmluva o poskytnutí služby
17/2017
6 200,00 € Marianna Dvorjaková Špeciálna základná škola
28.
September
2017
Zmluva o dielo
15/2017
Doplnená
659 880,13 € PeHAES,a.s. Špeciálna základná škola
8.
September
2017
Dodatok k zmluve
14/2017
0,00 € Slovak Telekom Špeciálna základná škola
25.
Máj
2017
Zmluva o dielo
13/2017
22 500,00 € TANOT,s.r.o. Špeciálna základná škola
4.
Máj
2017
Zmluva na realizáciu energetiského auditu
12/2017
5 880,00 € LOVIS plus, s.r.o. Špeciálna základná škola
3.
Máj
2017
Mandátna zmluva
10/2017
7 200,00 € Ján Velebír-STAVITEĽ Špeciálna základná škola
3.
Máj
2017
Zmluva o poskytnutí služby na vypracovanie žiadosti o NFP
9/2017
2 500,00 € Ing. Michal Dvorjak Špeciálna základná škola
3.
Máj
2017
Zmluva o poskytovaní projektových a inžinierskych služieb v stavebníctve
11/2017
5 820,00 € Ing. Tomáš Velebír Špeciálna základná škola
24.
Apríl
2017
Dodatok č. 1/2017 k zmluve
8/2017
720,00 € Viliam Hláčik-HV Špeciálna základná škola
« 1 2 3 4 5 6 »