Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Október 2014
Zmluva o obstaraní vystúpenia
1410/48
0,00 € Hudobné centrum ZŠ Eliáša Lániho, Bytča
5. Február 2014
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
2410/2013
0,00 € Ústav informácií a prognóz školstva Základná škola
10. September 2012
Darovacia zmluva B-2011/0879-037808591
B-2011/0879-037808591
0,00 € Ústav informacií a prognóz školstva Základná škola
10. September 2012
Zmluva o výpoţičke A-2011/0879-037808591
A-2011/0879-037808591
0,00 € Ústav informacií a prognóz školstva Základná škola
14. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_131
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola