Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. December 2022
Dodatok č. 1 k Dohode o súčinnosti pri delimitácii autorských práv
S-NPSK/59/2022
0,00 € Foresta SK, a.s. Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Bzotíne
28. November 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
S-NPSK/57/2022
0,00 € Bc. Erik Kiss Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Bzotíne
28. November 2022
Dohoda o sprístupnení porastov pre účely prírode blízkeho obhospodarovania lesov
S-NPSK/58/2022
0,00 € Spoločnosť urbarialistov, lesná a pasienková spoločnosť Harsányi, pozemkové spoločenstvo Lipovník Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Bzotíne
24. November 2022
Zmluva o udelení licencie
002-06
0,00 € Foresta SK, a.s. Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Bzotíne
24. November 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
S-NPSK/55/2022
0,00 € Ing. János Csík Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Bzotíne
24. November 2022
Dohoda o súčinnosti pri delimitácii licenčných práv
S-NPSK/53/2022
0,00 € Foresta SK, a.s. Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Bzotíne
24. November 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
S-NPSK/56/2022
0,00 € Ing. Ľubica Hudáková Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Bzotíne
23. November 2022
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
S-NPSK/48/2022
0,00 € Erik Kiss Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Bzotíne
23. November 2022
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
S-NPSK/46/2022
0,00 € Ing. Ľubica Hudáková Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Bzotíne
23. November 2022
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
S-NPSK/47/2022
0,00 € Jarmila Boršodiová Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Bzotíne
23. November 2022
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
S-NPSK/51/2022
0,00 € Andrea Balážová Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Bzotíne
23. November 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
S-NPSK/50/2022
0,00 € Jarmila Boršodiová Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Bzotíne
23. November 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
S-NPSK/52/2022
0,00 € Andrea Balážová Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Bzotíne
23. November 2022
Rámcová zmluva o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva pochádzajúcich z národného parku na trh
S-NPSK/45/2022
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Bzotíne
23. November 2022
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
S-NPSK/49/2022
0,00 € János Csík Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Bzotíne
4. November 2022
Kooperačná zmluva so spoluriešiteľskou organizáciou o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0108
APVV-20-0108
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Bzotíne
31. Október 2022
Hromadná poistná zmluva povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla číslo 11-921-72902059
11-921-72902059
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Bzotíne
13. Október 2022
Kúpna zmluva č. S-NPSK/KZ/01/2022
S-NPSK/KZ/01/2022
0,00 € Auto Ideal s.r.o. Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Bzotíne
29. September 2022
Memorandum o spolupráci
S-NPSK/39/2022
0,00 € Košický samosprávny kraj; Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus; Obec Vyšný Medzev; KST Hikemates; Klub slovenských turistov; Obecný podnik lesov a služieb s.r.o. Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Bzotíne
20. September 2022
Zmluva o partnerstve
37/2022
0,00 € Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Bzotíne Štátna ochrana prírody