Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
41/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
30. November 2023
Dohoda o spolupráci
Dohoda o spolupráci
0,00 € WWF Slovensko Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
30. November 2023
Zmluva o dielo
40/2023
9 206,12 € Luxhaus s.r.o. Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
27. November 2023
Zmluva o výpožičke zariadení na odber zálohovaných obalov
39/2023
0,00 € Správca zálohové systému n.o. Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
16. November 2023
dohoda o spolupráci
38/2023
0,00 € Občianske združenie Castrum Thorna Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
11. Október 2023
Zmluva o nájme
37/2023
10,00 € Poľnohospodárske družstvo Drienovec Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
11. Október 2023
KONTRAKT
283/2023/6.6
224 745,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
4. Október 2023
kúpna zmluva
35/2023
19 620,00 € Jantárová cesta, s.r.o. Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
4. Október 2023
Kúpna z
36/2023
18 948,00 € AVsystems s.r.o. Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
26. September 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednost
30/2023
0,00 € RNDr. Róbert Šuvada, PhD. Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
26. September 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednost
29/2023
0,00 € Juraj Popovics Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
26. September 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednost
28/2023
0,00 € Ing. Norbert Mički Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
19. September 2023
Dohoda o uznaní záväzku a spôsobe úhrady
34/202
189,90 € Ing. Peter Mihuc Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
18. September 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
24/2023
0,00 € MVDr. Andrea Balážová Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
18. September 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
25/2023
0,00 € Ing. János Csík Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
18. September 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
26/2023
0,00 € Bc. Erik Kiss Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
18. September 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
27/2023
0,00 € Ing. Štefan Matis Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
18. September 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
29/2023
0,00 € Juraj Popovics Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
18. September 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
23/2023
0,00 € Jarmila Boršodiová Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
18. September 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
31/2023
0,00 € Ján Svoreň Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne