Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Január 2023
Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
LE 2023/002-14/SCPP
0,00 € Uniqa Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
17. Január 2023
Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
LE 2023/002-012/SCPP
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
16. Január 2023
Zmluva o bežnom účte
LE 2023/002-10/SCPP
0,00 € Štátna pokladnica Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
16. Január 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č. R_1/2023
LE 2023/002-06/SCPP
0,00 € IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
16. Január 2023
Zmluva o bežnom účte
LE 2023/002-08/SCPP
0,00 € Štátna pokladnica Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
16. Január 2023
Zmluva o bežnom účte
LE 2023/002-09/SCPP
0,00 € Štátna pokladnica Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
16. Január 2023
Zmluva o bežnom účte
LE 2023/002-11/SCPP
0,00 € Štátna pokladnica Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
16. Január 2023
Zmluva o bežnom účte
LE 2023/002-07/SCPP
0,00 € Štátna pokladnica Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
13. Január 2023
Zmluva o výpožičke č. 1/2023
LE 2023/002-01/SCPP
0,00 € Spojená škola internátna Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
13. Január 2023
Dohoda o zmene v osobe účastníka
LE 2023/002-03/SCPP
0,00 € Slovak Telekom Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
13. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_1/2023
IVES_ZM_R-1-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
13. Január 2023
Dohoda o zmene v osobe účastníka
LE 2023/002-05/SCPP
0,00 € Slovak Telekom Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
13. Január 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
LE 2023/002-04/SCPP
0,00 € Slovak Telekom Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
13. Január 2023
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby
LE 2023/002-02/SCPP
0,00 € Disig Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím