Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
17/2022
2 349,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica AGEL Košice - Šaca a.s.
25. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
15/2022
4 533,40 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach TRR Centrum Kaluža, s.r.o.
21. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
22/2022
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Súkromná športová materská škola, s.r.o.
20. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
21/2022
1 142,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Interhouse Košice, a. s..
19. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
20/2022
3 145,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
19. Január 2022
Kolektívna zmluva na rok 2022 pre zamestnancov vo verejnom záujme.
27/2022
Doplnená
0,00 € ZOSOZ Z a SS pri RUVZ so sídlom v Košiciach Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
19. Január 2022
Kolektívna zmluva na rok 2022 pre zamestnancov v štátnej službe.
26/2022
Doplnená
0,00 € ZOSOZ Z a SS pri RUVZ so sídlom v Košiciach Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
18. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
10/2022
1 730,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Hotel Bankov, a. s.
17. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
7/2022
1 659,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Kúpele Štós, a.s.
14. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
9/2022
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach GEOLAB, s.r.o.
14. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
5/2022
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Cirkevná materská škola sv. Efréma s vyučovacím jazykom maďarským-Szent Efrém egyházi óvoda
5. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
6/2022
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mgr. Belányiová Helena, Firma: Mgr. Belányiová Helena - BELMER
28. December 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
4/2022
Doplnená
1 579,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
28. December 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
3/2022
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola s materskou školou, Košická Polianka 148
20. December 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
2/2022
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Stredná odborná škola priemyselných technológii
20. December 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
1/2022
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach PATRIA n. o.
12. November 2021
Zmluva o odbornej praxi - Bc. Michaela Dovhunová.
111/2021
30,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Bc. Dovhunová Michaela
12. November 2021
Zmluva o odbornej praxi - Bc. Simona Miškárová
110/2021
30,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Bc. Miškárová Simona
9. November 2021
Zmluva o odbornej praxi.
107/2021
24,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach MUDr. Fabianová Katarína
3. November 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
100/2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Technická univerzita v Košiciach, Stavebná Fakulta