Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Jún
2022
Zmluva o poskytovaní a úhrade ZS, LS a služieb súvisiacich s pokytovaním ZS
21NSP2000322
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
14.
Jún
2022
Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia
19/9/2022
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
13.
Jún
2022
Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia
118-2022
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o., Veľký Krtíš Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
1.
Jún
2022
Zmluva o spolupráci č. 1/6/2022
1/6/2022
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. Veľký Krtíš Nemocničná 1, 990 OJ Veľký Krtiš ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
29.
Apríl
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
03/1/2022
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš Liven s.r.o.
19.
Apríl
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
02/1/2022
Doplnená
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš MED.LaVita s.r.o.
24.
Marec
2022
Mandátna zmluva
266/2022
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš Ministerstvo zdravotníctva SR
23.
Marec
2022
Dohoda - aktivačná činnosť
22/32/054/27
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
22.
Marec
2022
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
22/32/054/27
1 138,86 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
18.
Marec
2022
Mandátna zmluva
266/2022
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
3.
Február
2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2022
1573/2022-M_ODFSS
103 920,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28.
Január
2022
Zmluva o spolupráci
118/2022
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
26.
Január
2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priesotorov
3
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš Oncomedical, s.r.o.
26.
Január
2022
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
22/32/054/1
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
26.
Január
2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priesotorov
0412013
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš Gynbal, s.r.o.
24.
Január
2022
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
22/32/054/1
1 138,86 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
19.
Január
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
01/1/2022
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš MilvusDent s.r.o.
12.
Január
2022
Darovacia zmluva
2215/2021
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
29.
December
2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
03/1/2021
Doplnená
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš TIWA s.r.o.
21.
Október
2021
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21NSP2000218 Dodatok č. 23
0,00 € VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »