Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/32/054/269
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
23. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/32/054/269
821,52 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
11. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
0112023
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš Súkromné špeicalizované centrum poradenstva a prevencie pre deti do piateho roku veku
27. Marec 2023
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21NSP2000322 Dodatok č. 3
0,00 € VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
28. Február 2023
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21NSP2000322 Dodatok č. 2
0,00 € VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
24. Február 2023
Dohoda
23/32/054/39
Doplnená
1 026,90 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
20. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/32/054/39
Doplnená
1 026,90 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023
1702/2023-M_ODFSS
102 684,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
16. Január 2023
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21NSP2000322 Dodatok č. 1
0,00 € VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
14. December 2022
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
22/32/054/217
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
5. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/32/010/69
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
5. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/32/012/62
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
11. November 2022
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 656/2022
147,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. Veľký Krtíš Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
7. November 2022
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21NSP2000322
0,00 € VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
7. November 2022
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21NSP2000322
0,00 € VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
28. September 2022
Zmluva o nájme
4/1/2022
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš Ados-Salubrita, s.r.o.
6. September 2022
Darovacia zmluva
601/2022
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. Veľký Krtíš Ministerstvo zdravotníctva SR
6. September 2022
Zmluva o spolupráci
671/2022
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš Ministerstvo zdravotníctva SR
29. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní a úhrade ZS, LS a služieb súvisiacich s pokytovaním ZS
21NSP2000322
Doplnená
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
14. Jún 2022
Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia
19/9/2022
Doplnená
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave