Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2022
Zmluva o interaktívnom systéme dodávateľských reťazcov - ISDR
237/2022
852 348,00 € Millennium spol. s r.o. , SCR technologies, s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
21. December 2021
Zmluva o dielo
02387/2021-IT0011/21-00
82 440,00 € Millennium, spol. s r. o. Slovenský pozemkový fond
27. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
67/2020-2060-2030-U736
Doplnená
884 114,77 € Millennium, spol. s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1. Jún 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 20/19/54E/1628
Doplnená
0,00 € Millennium, spo. s r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
28. Február 2020
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 0102/M000/2020
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 0102/M000/2020
Doplnená
1 200,00 € Millennium, spol. s r. o. Environmentálny fond
15. Júl 2019
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care
02030/2019-ESPF-GR0032/19.00
0,00 € Millennium, spol. s r. o. Slovenský pozemkový fond
10. Jún 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
SAŽP SFEÚ/2019/89
Doplnená
498 240,00 € Millennium, spol. s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
13. Marec 2019
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 0402/M000/2019
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 0402/M000/2019
14 400,00 € Millennium, spol. s r. o. Environmentálny fond
7. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care
2018/M000/02
48 960,00 € Millennium, spol. s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
17. Máj 2018
Zmluva o dielo
38/2018
46 740,00 € Millennium, spol. s r.o. Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
23. Február 2018
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 0202/M000/2018
0202/M000/2018
12 000,00 € Millennium, spol. s r. o. Environmentálny fond
30. Október 2017
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory
02642/2017-GR0027/17.00
0,00 € Millennium s.r.o. Slovenský pozemkový fond
11. Apríl 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201715650_Z
192 000,00 € Millennium, spol. s r. o. Slovenský pozemkový fond
2. Marec 2017
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 0302/M000/2017
0302/M000/2017
1 320,00 € Millennium, spol. s r. o. Environmentálny fond
23. Február 2016
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 0202/M000/2016
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 0202/M000/2016
15 840,00 € Millennium, spol. s r. o. Environmentálny fond
22. Február 2016
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 2011/M000/201
2016011
0,00 € Millennium, spol. s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
1. December 2015
Zmluva o dielo
Z201538273_Z
74 160,00 € Millennium, spol. s r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26. November 2015
poskytovanie služieb technickej podpory
04644/2015-ESPF-GR0021/15.00
0,00 € Millennium, spol. s r. o. Slovenský pozemkový fond
21. Október 2015
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
553/2015/SPU
83 880,00 € Millennium spol. s r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
22. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201512527_Z
23 868,00 € Millennium, spol. s r. o. Slovenský pozemkový fond