Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
December
2021
Zmluva o dielo
02387/2021-IT0011/21-00
82 440,00 € Millennium, spol. s r. o. Slovenský pozemkový fond
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
67/2020-2060-2030-U736
890 234,29 € Millennium, spol. s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 20/19/54E/1628
Doplnená
0,00 € Millennium, spo. s r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
28.
Február
2020
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 0102/M000/2020
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 0102/M000/2020
Doplnená
1 200,00 € Millennium, spol. s r. o. Environmentálny fond
15.
Júl
2019
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care
02030/2019-ESPF-GR0032/19.00
0,00 € Millennium, spol. s r. o. Slovenský pozemkový fond
10.
Jún
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
SAŽP SFEÚ/2019/89
Doplnená
498 240,00 € Millennium, spol. s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
13.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 0402/M000/2019
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 0402/M000/2019
14 400,00 € Millennium, spol. s r. o. Environmentálny fond
7.
Jún
2018
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care
2018/M000/02
48 960,00 € Millennium, spol. s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
17.
Máj
2018
Zmluva o dielo
38/2018
46 740,00 € Millennium, spol. s r.o. Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
23.
Február
2018
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 0202/M000/2018
0202/M000/2018
12 000,00 € Millennium, spol. s r. o. Environmentálny fond
30.
Október
2017
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory
02642/2017-GR0027/17.00
0,00 € Millennium s.r.o. Slovenský pozemkový fond
11.
Apríl
2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201715650_Z
192 000,00 € Millennium, spol. s r. o. Slovenský pozemkový fond
2.
Marec
2017
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 0302/M000/2017
0302/M000/2017
1 320,00 € Millennium, spol. s r. o. Environmentálny fond
23.
Február
2016
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 0202/M000/2016
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 0202/M000/2016
15 840,00 € Millennium, spol. s r. o. Environmentálny fond
22.
Február
2016
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 2011/M000/201
2016011
0,00 € Millennium, spol. s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
1.
December
2015
Zmluva o dielo
Z201538273_Z
74 160,00 € Millennium, spol. s r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
November
2015
poskytovanie služieb technickej podpory
04644/2015-ESPF-GR0021/15.00
0,00 € Millennium, spol. s r. o. Slovenský pozemkový fond
21.
Október
2015
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
553/2015/SPU
83 880,00 € Millennium spol. s r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
22.
Jún
2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201512527_Z
23 868,00 € Millennium, spol. s r. o. Slovenský pozemkový fond
6.
Február
2015
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2015/M000/0102
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2015/M000/0102
19 200,00 € Millennium, spol. s r. o. Environmentálny fond
1 2 »