Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61NSP2000522 Dodatok č. 7
0,00 € AGEL MAMMACENTRUM SV. AGÁTY A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
28. Máj 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61NSP2000522 Dodatok č. 8
0,00 € AGEL MAMMACENTRUM SV. AGÁTY A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
28. Máj 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61NSP2000522 Dodatok č. 6
0,00 € AGEL MAMMACENTRUM SV. AGÁTY A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
21. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
POZ 305/2024
0,00 € AGEL Mammacentrum sv. Agáty a. s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
20. Február 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61NSP2000522 Dodatok č. 5
0,00 € AGEL MAMMACENTRUM SV. AGÁTY A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
3. November 2023
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61NSP2000522 Dodatok č. 4
0,00 € AGEL MAMMACENTRUM SV. AGÁTY A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
16. Jún 2023
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61NSP2000522 Dodatok č. 3
0,00 € MAMMACENTRUM SV. AGÁTY BANSKÁ BYSTRICA, A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
27. Marec 2023
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61NSP2000522 Dodatok č. 2
0,00 € MAMMACENTRUM SV. AGÁTY BANSKÁ BYSTRICA, A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
17. Január 2023
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61NSP2000522 Dodatok č. 1
0,00 € MAMMACENTRUM SV. AGÁTY BANSKÁ BYSTRICA, A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
17. Január 2023
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61NSP2000522 Dodatok č. 1
0,00 € MAMMACENTRUM SV. AGÁTY BANSKÁ BYSTRICA, A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
7. November 2022
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61NSP2000522
0,00 € MAMMACENTRUM SV. AGÁTY BANSKÁ BYSTRICA, A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
5. Január 2022
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61NSP2000118 Dodatok č. 19
0,00 € MAMMACENTRUM SV. AGÁTY BANSKÁ BYSTRICA, A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
14. September 2021
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61NSP2000118 Dodatok č. 18
0,00 € MAMMACENTRUM SV. AGÁTY BANSKÁ BYSTRICA, A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
16. Jún 2021
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61NSP2000118 Dodatok č. 17
0,00 € MAMMACENTRUM SV. AGÁTY BANSKÁ BYSTRICA, A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
17. Máj 2021
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 285/2021
70,00 € Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, a. s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
29. Marec 2021
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61NSP2000118 Dodatok č. 16
0,00 € MAMMACENTRUM SV. AGÁTY BANSKÁ BYSTRICA, A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
26. August 2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61NSP2000118 Dodatok č. 15
0,00 € MAMMACENTRUM SV. AGÁTY BANSKÁ BYSTRICA, A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
26. August 2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61NSP2000118 Dodatok č. 14
0,00 € MAMMACENTRUM SV. AGÁTY BANSKÁ BYSTRICA, A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
24. Júl 2020
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 61NSP2000118 za rok 2019
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 61NSP2000118 za rok 2019
408,04 € Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
21. Máj 2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61NSP2000118 Dodatok č. 13
0,00 € MAMMACENTRUM SV. AGÁTY BANSKÁ BYSTRICA, A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.