Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2022
Kúpna zmluva č. 7/2022
7/2022
0,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine KOLBACH, s.r.o
7. December 2022
Kúpna zmluva č.8/2022
8/2022
0,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine PRP, s.r.o
2. December 2022
Memorandum o vzájomnej spolupráci zainteresovaných partnerov pri implemantácii Menežmentového plánu 2022+ pre Vlkolínec
822022
0,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Mesto Ružomberok
30. November 2022
Kúpna zmluva č. 6/2022
SNPVF-Z/P-6/2022
0,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine PRP, s.r.o
30. November 2022
Kúpna zmluva č. 5/2022
5/2022
0,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine PRP, s.r.o
21. November 2022
Kúpna zmluva č. 3/2022
3/2022
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine TATRAPONK, s.r.o
21. November 2022
Kúpna zmluva č. 2/2022
2/2022
0,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine PRP, s.r.o
21. November 2022
Kúpna zmluva č. 2/2022
4/2022
0,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine PRP, s.r.o
27. Október 2022
prenájom pozemkov p.č. CKN 510/1, CKN 510/2, CKN 511/4 a CKN 511/1 s výmerou spolu 719 m2 , k.ú. Turčianske Teplice
z2073g - Nájomná zmluva č. OSMM 2022/00847
497,75 € Správa Národného parku Veľká Fatra Kremnica
24. Október 2022
Kúpna zmluva č. 1/2022
1/2022
0,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Marek Šútor
5. Október 2022
DOHODA O SPOLUPRÁCI pri manažmente chráneného živočícha bobra vodného
905/2022-PR
0,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
31. August 2022
Zmluva o partnerstve
ŠOP SR-Z/176/2022
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
27. Máj 2022
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
ŠOP SR-Z/109/2022
0,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
10. Máj 2022
Delimitačný protokol č. ŠOP SR-Z/57/2022
ŠOP SR-Z/57/2022
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky