Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Január
2015
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie
ZM1001726
1 488,00 € Milan Lasica Rozhlas a televízia Slovenska
10.
September
2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1052/2014 info
1 488,00 € Slovenská pošta, a. s. POBA Servis, a. s.
11.
August
2014
Zmluva o dielo
ÚVV a ÚVTOS 30-20/32-2014
1 488,00 € Edecon, s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra
25.
November
2013
Zmluva o poskztnutí dotácie zo Štátneho rozpočtu
KVSU_ZM_KVSU-2013-000508-017_2013
1 488,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Telovýchovná jednota U\llOP ŠKP Vranov nad Topl'ou
14.
November
2013
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
081/BP/290713/D01
1 488,00 € EUROS spol.s.r.o. Žilinská teplárenská, a.s.
15.
August
2013
Kúpna zmluva č. 03734/2013-PKZ -K40338/13.00 - Mgr. Viliam Dobrotka
03734/2013-PKZ -K40338/13.00
1 488,00 € Slovenský pozemkový fond Dobrotka Viliam Mgr.
13.
Jún
2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 34/2013 R-STU, ŠD Mladá Garda
9012/0042/13
Doplnená
1 488,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave MIKULA, s. r. o.
23.
Január
2013
Zmluva o poskytovaní služieb "Stravné lístky"
Z-4/2012
1 488,00 € VO SK, a.s. Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
8.
November
2012
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO
Z-3/12
1 488,00 € VO SK, a.s. Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
23.
Október
2012
Zmluva o poskytovaní služieb č. 19--9/2012
Zmluva o poskytovaní služieb č. 19--9/2012
1 488,00 € MŠK Veľký Meder, s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
16.
Október
2012
Servisná zmluva o poskytovaní servisných služieb, podpory a konzultácií pri zabezpečení prevádzky dodaného systému č. Z-01.2012
IX/319/2012/Tech.odd.
1 488,00 € EMtest-SK s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK
15.
Október
2012
Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách
948/2012
1 488,00 € ŽSR Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
29.
Jún
2012
Kúpna zmluva
OBU-RS_ZM_002-2012-OEaO_2012
1 488,00 € Karol Jakab Obvodný úrad Rimavská Sobota
13.
Marec
2012
Zmluva o poskytnutí dotácie
487-6094/2011-4220-3200
1 488,00 € Bibiana Švárna Ministerstvo hospodárstva SR
17.
Február
2012
Zmluva o nájme pozemlu
HM/009-2012/100
1 488,00 € Hydromeliorácie, š.p. ZSE Distribúcia, a.s.
21.
November
2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
487-5608/2011-4220-3200
1 488,00 € Jozef Smetanka Ministerstvo hospodárstva SR
26.
Júl
2011
Zmluva o poskytnutí služby
6100000611
1 488,00 € EMER group, s r.o. SAMaV
« 1 2 3