Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
November
2019
Dohoda o ukončení Zmluvy o zapožičaní vozidla zo dňa 04.12.2018
28022019
0,00 € VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. Centrum pre deti a rodiny Necpaly
14.
November
2019
Zmluva o výpožičke
01032019
0,00 € Nadácia Volkswagen Slovakia Centrum pre deti a rodiny Necpaly
14.
Október
2019
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa
02102019
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Necpaly
14.
Október
2019
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode
01102019
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Necpaly
14.
Október
2019
Darovacia zmluva
01092019
0,00 € Rotary Club Martin Centrum pre deti a rodiny Necpaly
27.
September
2019
Zmluva o poskytnutí grantu
MO19_018
Doplnená
0,00 € Nadácia Pontis Centrum pre deti a rodiny Necpaly
16.
September
2019
Zmluva o dielo
082019
0,00 € WILLIMAN s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Necpaly
30.
August
2019
Učebná zmluva
10/UZ/2019
0,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Centrum pre deti a rodiny Necpaly
30.
August
2019
Zmluva o dielo
30082019
0,00 € GYMEX s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Necpaly
30.
August
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
28082019
0,00 € Ing. Janka Matisová Centrum pre deti a rodiny Necpaly
2.
August
2019
Zmluva o poskytnutí služieb
17072019
0,00 € občianske združenie BUBLINA Centrum pre deti a rodiny Necpaly
12.
Júl
2019
Zmluva o prevode správy majetku štátu
20198642
0,00 € Inšpektorát práce Centrum pre deti a rodiny Necpaly
12.
Júl
2019
Zmluvy o výpožičke majetku mesta
397292019
0,00 € Mesto Martin Centrum pre deti a rodiny Necpaly
27.
Jún
2019
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode
26698/2019
0,00 € GGFS s. r. o. Centrum pre deti a rodiny Necpaly
14.
Jún
2019
Darovacia zmluva
192019D
0,00 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov-Úsmev ako dar,o.z. Centrum pre deti a rodiny Necpaly
20.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
12019
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Necpaly
20.
Máj
2019
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
22019
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Necpaly
20.
Máj
2019
Zmluva o dielo
131/2019
0,00 € GYMEX s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Necpaly
10.
Máj
2019
Darovacia zmluva
25042019
0,00 € Rotary Club Martin Centrum pre deti a rodiny Necpaly
25.
Február
2019
Kolektívna zmluva 2019
2019
Doplnená
0,00 € ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Detskom domove Necpaly č. 44, 038 12 Necpaly Centrum pre deti a rodiny Necpaly
« 1 2 3