Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
VT-2023/4-MsDK-12
0,00 € Filip Jurčo Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
4. Máj 2023
Kúpna zmluva
VT-2023/27-MsDK
8 740,80 € MOREZ GROUP a. s. Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
4. Máj 2023
Kúpna zmluva
VT-2023/26-MsDK
210 884,40 € CITY LIGHTS SLOVAKIA s. r. o. Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
26. Apríl 2023
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia
VT-2023/4-MsDK-11
0,00 € AD MUSIC s. r. o. Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
28. Marec 2023
Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe
VT-2023/022-MsDK
0,00 € Obchodná akadémia Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
16. Marec 2023
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov..
VT-2023/008-MsDK-001
4 279,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
15. Marec 2023
Zmluva o účinkovaní
VT-2023/4-MsDK-10
0,00 € HELP 4 EVENTS, s. r. o. Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
VT-2023/9-MsDK-11
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
28. Február 2023
Zmluva o účinkovaní
VT-2023/4-MsDK-8
0,00 € Miroslav Žilka Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
28. Február 2023
Hromadná licenčná zmluva
VT-2023/4-MsDK-9
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
13. Február 2023
Zmluva o spoluorganizovaní umeleckého programu — vystúpenia
VT-2023/4-MsDK-7
0,00 € EXCLUSIVE AGENCY EU, s. r. o. Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
8. Február 2023
Zmluva o sprostredkovaní koncertu
VT-2023/4-MsDK-6
0,00 € SB folk, s.r.o. Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
3. Február 2023
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia
VT-2023/4-MsDK-5
0,00 € HUDBA JE ZDRAVIE Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
3. Február 2023
Zmluva o účinkovaní
VT-2023/4-MsDK-4
0,00 € Zima, s.r.o. Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
30. Január 2023
Zmluva o výpožičke
VT-2023/5-MsDK-9
0,00 € Klub Sclerosis Multiplex Slnečnica Vranov nad Topľou Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
20. Január 2023
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia
VT-2023/4-MsDK-2
0,00 € Združenie Brodnianov Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
20. Január 2023
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
VT-2023/4-MsDK-3
0,00 € Divadlo komédie Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
18. Január 2023
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia
VT-2023/4-MsDK-1
0,00 € Občianske združenie Goralov žijúcich na Spiši Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
17. Január 2023
Zmluva o výpožičke
VT-2023/5-MsDK-6
0,00 € Slovenský zväz telesne postihnutých Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
17. Január 2023
Zmluva o výpožičke
VT-2023/5-MsDK-2
0,00 € Folklórny súbor ORGONINA Mestský dom kultúry, príspevková organizácia