Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
VT-2024/3-MsDK-21
0,00 € Samé ucho Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
29. Máj 2024
Dodatok k licenčnej zmluve a zmluve o poskytovaní súvisiacich služieb
VT-MsDK/2/2024-OSE
0,00 € Ticketware SE Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
12. Apríl 2024
Servisná a materiálová zmluva
VT-2024/3-MsDK-20
0,00 € Konica Minolta Slovakia, spol. s r. o. Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
8. Apríl 2024
Zmluva o sprostredkovaní koncertu
VT-2024/3-MsDK-17
0,00 € FOLK STUDIO, s. r. o. Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
8. Apríl 2024
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia
VT-2024/3-MsDK-18
0,00 € ZA HORIZONTY o. z. Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
8. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
VT-2024/3-MsDK-19
0,00 € JANPET music s. r. o. Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
22. Marec 2024
Zmluva
VT-2024/3-MsDK-16
0,00 € VOCE, k. s. Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
13. Marec 2024
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov..
VT-2024/004-MsDK-002
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
12. Marec 2024
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia
VT-2024/3-MsDK-15
0,00 € Folklórny súbor Vranovčan Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
7. Marec 2024
Zmluva o účinkovaní
VT-2024/3-MsDK-14
0,00 € Divadelné centrum, občianske združenie Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
1. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí platobných služieb
VT-2024/013-MsDK
0,00 € Besteron a. s. Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
27. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva
VT-2024/3-MsDK-13
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
27. Február 2024
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia
VT-2024/3-MsDK-12
0,00 € OZ KĽUD na divadlo i film Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
26. Február 2024
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia
VT-2024/3-MsDK-11
0,00 € Silné reči s. r. o. Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
22. Február 2024
Zmluva
VT-2024/3-MsDK-10
0,00 € Občianske združenie Divadlo Maska Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
16. Február 2024
Zmluva o účinkovaní
VT-2024/3-MsDK-9
0,00 € JELEN DRUMS, s. r. o. Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
13. Február 2024
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
VT-2024/3-MsDK-8
0,00 € Divadlo komédie Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
6. Február 2024
Zmluva o spolupráci
VT-2024/3-MsDK-7
0,00 € Art Gepard s. r. o. Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
30. Január 2024
Zmluva o spolupráci č. 07042024/B
VT-2024/3-MsDK-6
0,00 € HEDDY KEDDY, s. r. o. Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
25. Január 2024
Zmluva o účinkovaní
VT-2024/3-MsDK-5
0,00 € Divadelné centrum, ob&ianske zdruZenie Mestský dom kultúry, príspevková organizácia