Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2017
Z M L U V A č. 121450 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
121450 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Medvedie
3. Apríl 2017
Zmluva č.27/2017/ŠVPÚ/DK o kontrolnej činnosti
27/2017/ŠVPÚ/DK
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Obec Medvedie
10. Marec 2016
Zmluva č.062/2016/ŠVPÚ/DK o kontrolnej činnosti
062/2016/ŠVPÚ/DK
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Obec Medvedie
2. Október 2015
Zmluva o dielo
Z201526074_Z
9 960,00 € JUMI-STAV spol. s r.o. Obec Medvedie