Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5183-2024
190,45 € Martin Staňo Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5182-2024
190,45 € Helena Staňová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5180-2024
190,45 € Ľubica Krésová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. Február 2024
Kúpna zmluva
11-4979-2024
233,03 € Marianna Sabolová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5168-2024
359,35 € Pavol Andrejkovič Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5046-2024
46,61 € Monika Košťanská Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. Február 2024
Dohoda o poskytnutí jednorazovej finančnej náhrady za zriadenie vecného bremena
41172023
1 931,04 € Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých, Valaliky Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5170-2024
391,87 € Viera Jambrozyová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5175-2024
130,62 € Iveta Tomašková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5169-2024
391,87 € Kristína Konfráterová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5179-2024
253,94 € Ondrej Varga Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5186-2024
28,22 € Viera Gazdová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5030-2024
310,72 € Jaroslav Šároši Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. Február 2024
Kúpna zmluva
11-4990-2024
38,85 € Miriam Bérešová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5044-2024
46,61 € Dušan Sedlák Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30203/NZaZoBZoVB/016/2023/Valaliky, Haniska, Šaca, Železiarne/4930
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5010-2024
466,07 € Michal Podracký Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5172-2024
130,62 € Ingrid Lysá Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5094-2024
1,29 € Ľubomír Leško Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-4873-2023
0,00 € Ľudovít Varga Valaliky Industrial Park, s. r. o.