Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Zmluva o zabezpečení dodávky energií č. 026/2023/D
026/2023/D
0,00 € Istrochem Reality, a.s., Technické siete Bratislava, a.s.
22. Február 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
240125
0,00 € cargo-partner SR, s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
30. Január 2024
Rámcová dohoda
TSB-VO-01/2024
180 000,00 € BugesWeb s. r. o. Technické siete Bratislava, a.s.
30. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
TSB-2023/39/VO-D1
0,00 € G&E Trading, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
24. Január 2024
Rámcová dohoda
TSB-VO-42/2023
750 000,00 € ELTODO SK, a. s. Technické siete Bratislava, a.s.
22. Január 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY TSB-2023/39/VO-D1
MAGTS2300348
0,00 € G&E Trading, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
11. Január 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žladatela do distribučnej sústavy
122377075
213,30 € Západoslovenská distribučná, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
4. Január 2024
Zmluva č. PZ002000347341_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ002000347341_001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
21. December 2023
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. TSB-VOb-22-01
Dodatok č.1
0,00 € MELIFEX, s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
21. December 2023
Zmluva č. 0044/23/46134 - Dodatok č.3
Zmluva č. 0044/23/46134 - Dodatok č.3
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
18. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
TSB-2023-41-VO
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
6. December 2023
Rámcová dohoda
TSB-2023/40/VO
300 000,00 € MURAT, s. r. o. Technické siete Bratislava, a.s.
5. December 2023
Rámcová dohoda
TSB-2023/35/VO
67 670,88 € CreditCall, s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
4. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
TSB-2023/39/VO
0,00 € G&E Trading, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
30. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o účelovom úvere
0044/23/46134
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
21. November 2023
Zmluva o úvere
TSB-2023/37/V
500 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
21. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti
TSB-2023/38/V
500 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
15. November 2023
Dodatok č. 2 - poistenie majetku podnikateľských subjektov
11-422785-D2
0,00 € Union poisťovňa, a. s. Technické siete Bratislava, a.s.
14. November 2023
Rámcová dohoda
TSB-2023/34/VO
16 800,00 € SOFTIP a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
9. November 2023
Rámcová dohoda
TSB-2023/33/VO
840 000,00 € Yunex, s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.