Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2019
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
377/2019
0,00 € Slovenská republika, Úrad pre reguláciu hazardných hier Finančné riaditeľstvo SR
10. Júl 2019
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
374/2019
Doplnená
0,00 € Slovenská republika, Úrad pre reguláciu hazardných hier Finančné riaditeľstvo SR
10. Jún 2019
Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí
330/2019
Doplnená
0,00 € Slovenská republika, Úrad pre reguláciu hazardných hier Finančné riaditeľstvo SR
10. Jún 2019
Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí
331/2019
0,00 € Slovenská republika, Úrad pre reguláciu hazardných hier Finančné riaditeľstvo SR
10. Jún 2019
Dohoda o výkone správy a údržby Dokumentačného systému (ÚRHH)
2019/105
0,00 € Úrad pre reguláciu hazardných hier Ministerstvo financií SR
6. Jún 2019
Zmluva o výpožičke nehnuteľného a hnuteľného majetku štátu
2019/104
4 524,00 € Úrad pre reguláciu hazardných hier Ministerstvo financií SR
3. Jún 2019
Dohoda o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu
2019/102
Doplnená
313 523,70 € Úrad pre reguláciu hazardných hier Ministerstvo financií SR
31. Máj 2019
Dohoda o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu
319
Doplnená
0,00 € Úrad pre reguláciu hazardných hier Finančné riaditeľstvo SR