Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2022
Nájomná zmluva č. 00569/2022-PNZ -P40154/22.00 - Žofia Nemešová
00569/2022-PNZ -P40154/22.00
0,00 € Nemešová Žofia Slovenský pozemkový fond
23. Marec 2020
Michel Jean Maria Nemes - reštitúcia - žiadosť o vydanie pozemkov
02783/2019-PRZ -R60218/19.00
0,00 € Žofia Nemešová - postupník Michel Jean Maria Nemes Slovenský pozemkový fond
23. Marec 2020
Michel Jean Maria Nemes - Dodatok ku Zmluve č. 02790/2019
03108/2019-PRZ -R60264/19.00
0,00 € Žofia Nemešová - postupníkMichel Jean Maria Nemes Slovenský pozemkový fond
23. Marec 2020
Michel Jean Maria Nemes - reštitúcia - žiadosť o vydanie pozemkov
02793/2019-PRZ -R60222/19.00
0,00 € Žofia Nemešová Slovenský pozemkový fond
23. Marec 2020
Michel Jean Maria Nemes - reštitúcia - žiadosť o vydanie pozemkov
02792/2019-PRZ -R60221/19.00
0,00 € Žofia Nemešová - postupník Michel Jean Maria Nemes Slovenský pozemkový fond
23. Marec 2020
Michel Jean Maria Nemes - reštitúcia - žiadosť o vydanie pozemkov
03370/2019-PRZ -R60287/19.00
0,00 € Žofia Nemešová - postupník Michel Jean Maria Nemes Slovenský pozemkový fond
23. Marec 2020
Michel Jean Maria Nemes - reštitúcia - žiadosť o vydanie pozemkov
02790/2019-PRZ -R60220/19.00
0,00 € Žofia Nemešová - postupníkMichel Jean Maria Nemes Slovenský pozemkový fond
23. Marec 2020
Michel Jean Maria Nemes - Dodatok ku Zmluve č. 02792/2019
03110/2019-PRZ -R60265/19.00
0,00 € Žofia Nemešová - postupníkMichel Jean Maria Nemes Slovenský pozemkový fond
23. Marec 2020
Michel Jean Maria Nemes - reštitúcia - žiadosť o vydanie pozemkov
02794/2019-PRZ -R60223/19.00
0,00 € Žofia Nemešová Slovenský pozemkový fond
23. Marec 2020
Michel Jean Maria Nemes - reštitúcia - žiadosť o vydanie pozemkov
02795/2019-PRZ -R60224/19.00
0,00 € Žofia Nemešová - postupník Michel Jean Maria Nemes Slovenský pozemkový fond