Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/28/060/53
3 098,98 € Quattro Fratelli, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
25. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/37/054/2848
615,96 € Obec Kojatice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
25. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/37/054/2827
513,30 € Obec Malý Šariš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
25. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/37/054/2829
821,28 € Obec Petrovany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
25. September 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/33/19B/19-4
0,00 € Peron Slovakia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
25. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/30/054/1170
1 231,92 € Obec Rybník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
25. September 2023
Dodatok k DoC ZF,SA
0C11764304
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Express Group, a. s.
25. September 2023
Dodatok k DoC ZF,SA
0C12034304
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o., organizačná zložka
25. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2574-Z
SPO-V01-2574-Z
19 000,00 € Ing. Roman Ružička, Silvia Ružičková Slovenská agentúra životného prostredia
25. September 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
103598/2
17,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Píla
25. September 2023
2023/41/T2
2023/41/T2
0,00 € Tomáš Grajcár Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava
25. September 2023
DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ PODPORY MEDZI PRIJÍMATEĽOM GRANTU ERASMUS+ A ÚČASTNÍKOM MOBILITY
2023-1-SK01-KA121-VET-000118822
0,00 € Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji Melissa Mikosová
25. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2023
70/2023
1 517,00 € Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Mesto Poprad Hamor Peter
25. September 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A22700849_2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
661/2023/MPRVSR-910
240,00 € Ing. Mária Pallaiová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Kúpno-predajná zmluva, MTF STU č. 97/2023
0600/0059/23
601,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave RBITech spol. s r.o.
25. September 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č.ZML.2007/0100784
86/2023
19,91 € Ladislav Čermák Obec Kopčany
25. September 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci č.689/2018
Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci č.689/2018
0,00 € MBB a.s. Benefit Systems Slovakia s.r.o.
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
662/2023/MPRVSR-910
240,00 € AGROTRIM, s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
29 592,00
Kúpna zmluva č. 3 05 2023 OZ
29 592,00 € BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč