Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2023
ZMLUVA Č. MoF0139M4567 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE Z PROSTRIEDKOV MODERNIZAČNÉHO FONDU
MoF0139M4567
702 606,00 € Environmentálny fond TOMA, s.r.o.
20. Marec 2023
Zmluva o umelecké dielo Cico Band a Rene Rendy
8/2023
2 500,00 € Miroslav Cicko Obec Krahule
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
100840
1 500,00 € Miriam Oravcová, Milan Oravec Slovenská inovačná a energetická agentúra
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
100834
3 400,00 € Gizela Daniel Slovenská inovačná a energetická agentúra
20. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní
CPBA-JPMA-2023/001655-003_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Bratislava) Eva Mirgová
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
100729
1 480,00 € Ing. Vráb Tomáš Slovenská inovačná a energetická agentúra
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
100597
1 730,00 € Miroslava Remišová , Jaroslav Remeš Slovenská inovačná a energetická agentúra
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
100502
3 012,00 € Vodová Mária, Vodová Mária, Pásztor Peter Slovenská inovačná a energetická agentúra
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
100460
1 500,00 € Ľuboslav Janko Slovenská inovačná a energetická agentúra
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
100381
2 380,00 € Zoltán Danczi, Ibolya Dancziová Slovenská inovačná a energetická agentúra
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
100182
1 500,00 € Miroslava Ormisová, Martin Ormis Slovenská inovačná a energetická agentúra
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
100145
1 500,00 € Jozef Firic, Margita Firicová Slovenská inovačná a energetická agentúra
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
100129
3 400,00 € Alena Rakovská Slovenská inovačná a energetická agentúra
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
99949
1 500,00 € Božena Matúchová, Eva Hroncová Slovenská inovačná a energetická agentúra
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
99939
1 500,00 € Martin Baculák Slovenská inovačná a energetická agentúra
20. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
95/2023
60,00 € Mestský podnik služieb Čadca Ladislav Rechtorík
20. Marec 2023
Zmluva o dielo
Zmluva
400,00 € Martin Maľa Mesto Sliač
20. Marec 2023
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-23-0168, prevzatie odpadu
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-23-0168
12,36 € KOSIT, a.s. Základná škola Mateja Lechkého, Jána Pavla II. 1, Košice
20. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby č 67/2023
20/2023/2
0,00 € DNPP s.r.o Materská škola, M. R. Štefánika 908/40, Detva
20. Marec 2023
príkazná zmluva
príkazná zmluva č. 2023/106
0,00 € Mgr. Martin Mach, MA Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo