Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2024
Rámcová dohoda
06/2024
0,00 € CHRIEN, spol. s r.o. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
6. Február 2024
Rámcová dohoda
03/2024
0,00 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
6. Február 2024
Rámcová dohoda
05/2024
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
6. Február 2024
Rámcová dohoda
04/2024
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
2. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
02/2024
0,00 € CMT Group s.r.o. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
2. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
01/2024
0,00 € CMT Group s.r.o. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
28. December 2023
Darovacia zmluva
33/2023
3 196,46 € Bystrická hotelka - MOJA ŠKOLA, občianske združenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
28. December 2023
Zmluva o refundácii nákladov spojených s využívaním vykurovacieho systému a vykurovaním objektu S0ŠHSaO
35/2023
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
28. December 2023
Darovacia zmluva
32/2023
0,00 € Jakub Gáfrik Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
28. December 2023
Darovacia zmluva
34/2023
0,00 € Antonín Mravec Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
28. December 2023
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve o združenej dodávke elektriny
1695/2022/ODDSM
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
18. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 3154/2023/PS-TP
3154/2023
5 042,34 € Mesto Banská Bystrica Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
1. December 2023
Rámcová zmluva o podmienkach dodávok tovaru na faktúru
31/2023
0,00 € Kofola, a.s. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
15. November 2023
Kolektívna zmluva
29/2023
0,00 € Základná organizácia OZPŠaV na Slovensku pri Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
15. November 2023
Zmluva o spolupráci
30/2023
0,00 € Vysoká škola DTI, s.r.o. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
6. November 2023
Rámcová zmluva o podmienkach dodávok tovaru
28/2023
0,00 € Kofola, a.s. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
9. Október 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb č. 332/2022/PS-TP
332/2022/PS-TP
0,00 € Mesto Banská Bystrica Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
21. September 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 6 2023-24 FPV UMB-PP
6 2023-24 FPV UMB-PP
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
14. September 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
3/2023
0,00 € Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
14. September 2023
Zmluva o výpožičke
25/2023
0,00 € Spojená škola Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica