Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
42156424_1
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby SPŠ elektrotechnická Prešov
10. Jún 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o bežnom účte č. 7000654831/8180
7000654831_3
0,00 € Štátna pokladnica SPŠ elektrotechnická Prešov
14. Máj 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o bežnom účte č. 7000516391/8180
7000516391_3
0,00 € Štátna pokladnica SPŠ elektrotechnická Prešov
2. Máj 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o bežnom účte č. 7000516404/8180
7000516404_3
0,00 € Štátna pokladnica SPŠ elektrotechnická Prešov
29. Apríl 2024
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Plzenská 1, Prešov na rok 2024
45768871_6
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov SPŠ elektrotechnická Prešov
25. Apríl 2024
Zmluva č. KŠ/ZO/2024POŠ6313-1 o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
KŠ/ZO/2024POŠ6313-1
0,00 € Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. SPŠ elektrotechnická Prešov
19. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení individuálnej odbornej praxe v školskom roku 2023/2024
0091/VSE H/2024
0,00 € Východoslovenská energetika Holding a.s. SPŠ elektrotechnická Prešov
11. Apríl 2024
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Plzenská 1, Prešov na rok 2024
45768871_5
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov SPŠ elektrotechnická Prešov
9. Apríl 2024
Poistná zmluva - Individuálne cestovné poistenie
22408309
0,00 € Union poisťovňa, a.s. SPŠ elektrotechnická Prešov
3. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č. 7000610230/8180
7000610230_2
0,00 € Štátna pokladnica SPŠ elektrotechnická Prešov
3. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č. 7000560763
7000560763_2
0,00 € Štátna pokladnica SPŠ elektrotechnická Prešov
22. Marec 2024
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z.z.
24/37/060/174
4 187,88 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
14. Marec 2024
Standard contract
2023-1-SK01-KA121-VET-000126703_2
16 418,00 € UNIVERSAL MOBILITY SL SPŠ elektrotechnická Prešov
11. Marec 2024
Memorandum o partnerskej spolupráci
00397768
0,00 € Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania - pracovisko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave (UK) SPŠ elektrotechnická Prešov
4. Marec 2024
Darovacia zmluva
17077532_11
2 880,00 € Nadácia SPŠE Prešov Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
9. Január 2024
Kolektívna zmluva Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Plzenská 1, Prešov na rok 2024
45768871_4
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
8. Január 2024
Zmluva o prenesení čísla k spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.
47259116_1
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. SPŠ elektrotechnická Prešov
8. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
47259116_2
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. SPŠ elektrotechnická Prešov
8. December 2023
Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve poistenie majetku
11-424805_1
4 986,70 € Union poisťovňa, a.s. SPŠ elektrotechnická Prešov
4. December 2023
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu
11-424805
4 876,48 € Union poisťovňa, a.s. SPŠ elektrotechnická Prešov