Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Kúpna zmluva (centrifúga s prísl.)
3526/48/2023
14 990,40 € TRIGON PLUS s.r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
28. Marec 2023
Zmluva o darovaní finančných prostriedkov
3525/47/2023
100,00 € -- Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
21. Marec 2023
Zmluva o dielo (ZP)
3520/42/2023
2 000,00 € Ing. arch. Martina Švajková Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
17. Marec 2023
Zmluva o priamej finančnej spolupráci
3518/40/2023
33 950,00 € World Health Organization Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
17. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
3418/199/2022
5 320,00 € World Health Organization Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
16. Marec 2023
Mandátna zmluva
3519/41/2023
9 000,00 € Ing. Anastázia Hajdúková - BPO Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
15. Marec 2023
Rámcová dohoda (psycholeptiká)
3516/38/2023
11 830,35 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
15. Marec 2023
Kúpna zmluva (bezkontaktný tonometer)
3517/39/2023
22 464,00 € CMI spol. s r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
15. Marec 2023
Rámcová dohoda (antimykotiká)
3515/37/2023
8 712,00 € INTRAVENA s.r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
15. Marec 2023
Rámcová dohoda (antimykotiká)
3514/36/2023
10 721,04 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
13. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20231393_Z
17 202,60 € MEDITRADE spol. s r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
8. Marec 2023
Zmluva o darovaní finančných prostriedkov
3511/33/2023
100,00 € -- Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
28. Február 2023
Zmluva o praktickej výučbe
3508/30/2023
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
28. Február 2023
Poistná zmluva č. 8004023391 (poistenie majetku)
3507/29/2023
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
27. Február 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
3506/28/2023
9 900,00 € auditori.it, s.r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
22. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služby elektronický výplatný lístok
3505/27/2023
0,00 € Seyfor Slovensko, a.s. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
21. Február 2023
Rámcová dohoda (vajcia čerstvé "L")
3504/26/2023
9 024,00 € Eggro-farm, s.r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
20. Február 2023
Zmluva o zabezpečení služieb v oblasti radiačnej ochrany
3503/25/2023
10 000,00 € Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
15. Február 2023
Zmluva o darovaní finančných prostriedkov
3500/22/2023
1 000,00 € TATRA - AUDIT, spol.s r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
15. Február 2023
Dodatok č. 20 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 24.6.2008
3502/24/2023
0,00 € ZO SOZZaSS, ZO SLO, ZO OSaPA Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy