Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2022
Zmluva o zverení osobného motorového vozidla do užívania na služobné a súkromné účely
3448/229/2022
0,00 € -- Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
5. December 2022
Rámcová dohoda (endobronchyálne kanyly)
3440/221/2022
37 223,16 € TIMED s.r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
5. December 2022
Rámcová dohoda (náhrada krvi a plazmatické bielkoviny)
3447/228/2022
803,55 € INTRAVENA s.r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
5. December 2022
Rámcová dohoda (enterálna výživa)
3437/218/2022
417,48 € INTRAVENA s.r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
1. December 2022
Rámcová dohoda (uzavretý odberový systém)
3445/226/2022
20 058,54 € SARSTEDT spol. s r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
30. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania (projekt KB)
3441/222/2022
4 053,60 € Ultima Ratio, s.r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
30. November 2022
Zmluva o darovaní finančných prostriedkov
3442/223/2022
200,00 € -- Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
30. November 2022
Rámcová zmluva o spolupráci - Magenta Mobile
3444/225/2022
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
18. November 2022
Rámcová dohoda (Antivirotiká na systémové použitie, Antiparazitiká)
3429/210/2022
Doplnená
4 829,10 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
15. November 2022
Rámcová dohoda (Dermatologiká)
3430/211/2022
9 876,04 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
15. November 2022
Rámcová dohoda o odvoze a likvidácii odpadu
3427/208/2022
67 212,00 € ARCHÍV SB, s.r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
9. November 2022
Darovacia zmluva (finančný dar pre očné odd.)
3438/219/2022
200,00 € -- Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
9. November 2022
Zmluva o darovaní finančných prostriedkov
3439/220/2022
500,00 € -- Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
7. November 2022
Rámcová dohoda (enterálna výživa)
3435/216/2022
5 334,19 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
7. November 2022
Rámcová dohoda (Periférne vazodilatanciá, Betablokátory, Blokátory kalciového kanála, Liečivá s účinkom na RAS, Hypolipidemiká)
3433/214/2022
6 803,42 € MED-ART, spol. s r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
7. November 2022
Rámcová dohoda (Periférne vazodilatanciá, Betablokátory, Blokátory kalciového kanála, Liečivá s účinkom na RAS, Hypolipidemiká)
3431/212/2022
2 115,35 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
3. November 2022
Rámcová dohoda (Liečivá pre urogenit.trakt a pohl.hormóny,Systémové horm.liečivá s výnimkou pohl.horm., inzulínov a kortikosteroidov)
3432/213/2022
246,95 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
3. November 2022
Rámcová dohoda (Liečivá pre urogenit.trakt a pohl.hormóny,Systémové horm.liečivá s výnimkou pohl.horm., inzulínov a kortikosteroidov)
3434/215/2022
9 925,48 € MED-ART, spol. s r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
20. Október 2022
Zmluva o dodávke plynu (práčovňa)
3428/209/2022
632 229,24 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
20. Október 2022
Rámcová dohoda (zemiaky konzumné na zimné uskladnenie)
3425/206/2022
7 106,00 € LUJAN Plus s.r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy