Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU IROP-Z302091DHN4-91-108
4074/2023
31 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Čierna Lehota
4. November 2023
Z M L U V A č. POD 21/2023 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
POD 21/2023
1 696,70 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Čierna Lehota
9. Október 2023
Zmluva o grantovom účte
32023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Čierna Lehota
9. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
42023
31 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Čierna Lehota
10. Máj 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
22023
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Čierna Lehota
17. Február 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o odvoze a zneškodňovaní odpadu
Dodatok č. 2 k zmluve o odvoze a zneškodňovaní odpadu
41,00 € EKO Hunka, s.r.o Obec Čierna Lehota
6. Október 2017
Z M L U V A č. 123556 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
123556 08U02
Doplnená
65 000,00 € Environmentálny fond Obec Čierna Lehota