Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2150
NAJ_347/2024
25,00 € Beňadiková Amália Mesto Nováky, MsÚ
28. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1441
NAJ_348/2024
50,00 € Dolníková Alžbeta Mesto Nováky, MsÚ
28. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1311
NAJ_349/2024
100,00 € Petriska František Mesto Nováky, MsÚ
27. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 27
NAJ_346/2024
100,00 € Boboková Zuzana Mesto Nováky, MsÚ
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1212
NAJ_337/2024
25,00 € Rímskokatolícky farský úrad Nováky Mesto Nováky, MsÚ
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 188
NAJ_341/2024
25,00 € Rímskokatolícky farský úrad Nováky Mesto Nováky, MsÚ
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1106
NAJ_343/2024
50,00 € Rendeková Zuzana Mesto Nováky, MsÚ
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 150
NAJ_342/2024
100,00 € Bránik Rudolf Mesto Nováky, MsÚ
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 189
NAJ_340/2024
25,00 € Rímskokatolícky farský úrad Nováky Mesto Nováky, MsÚ
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1332
NAJ_339/2024
50,00 € Rímskokatolícky farský úrad Nováky Mesto Nováky, MsÚ
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1333
NAJ_338/2024
25,00 € Rímskokatolícky farský úrad Nováky Mesto Nováky, MsÚ
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1254
NAJ_344/2024
50,00 € Laciková Antónia Mesto Nováky, MsÚ
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1133
NAJ_345/2024
50,00 € Teplanská Eva Mesto Nováky, MsÚ
22. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1424
NAJ_334/2024
50,00 € Jankejová Anna Mesto Nováky, MsÚ
22. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1428
NAJ_333/2024
100,00 € Jankejová Anna Mesto Nováky, MsÚ
22. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 126
NAJ_335/2024
50,00 € Klement František Mesto Nováky, MsÚ
22. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1160
NAJ_336/2024
100,00 € Mokrá Marta Mesto Nováky, MsÚ
22. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1525
NAJ_332/2024
100,00 € Baloghová Marta Mesto Nováky, MsÚ
20. Máj 2024
ZMLUVA č. 3/2024 o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie na verejnoprospešné činnosti
INT_331/2024
500,00 € Rímskokatolícka cirkev farnosť Nováky Mesto Nováky, MsÚ
16. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106097/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Nováky, MsÚ Nováky