Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1362
NAJ_466/2023
25,00 € Martišová Anna Mesto Nováky, MsÚ
29. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2125
NAJ_464/2023
50,00 € Lastovková Mária Mesto Nováky, MsÚ
29. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.1210
NAJ_463/2023
25,00 € Lastovka Ján Mesto Nováky, MsÚ
29. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1116
NAJ_465/2023
25,00 € Vrtielová Anna Mesto Nováky, MsÚ
29. November 2023
Zmluva o dielo
INT_462/2023
7 800,00 € IM Project s.r.o. Mesto Nováky, MsÚ
28. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2172
NAJ_454/2023
25,00 € Petrisková Soňa Mesto Nováky, MsÚ
28. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1111
NAJ_461/2023
25,00 € Vozík Ján Mesto Nováky, MsÚ
28. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miestač. 2112
NAJ_459/2023
50,00 € Šmýkalová Jana Mesto Nováky, MsÚ
28. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1354
NAJ_449/2023
100,00 € Roháč Michal, Ing. Mesto Nováky, MsÚ
28. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 196
NAJ_447/2023
25,00 € Mihálková Emília Mesto Nováky, MsÚ
28. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 219
NAJ_446/2023
25,00 € Mihálková Emília Mesto Nováky, MsÚ
28. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1182
NAJ_445/2023
25,00 € Mihálková Emília Mesto Nováky, MsÚ
28. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1375
NAJ_457/2023
75,00 € Vozík Ján Mesto Nováky, MsÚ
28. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1132
NAJ_456/2023
50,00 € Vozík Ján Mesto Nováky, MsÚ
28. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1627
NAJ_455/2023
25,00 € Briatková Mária, Ing. Mesto Nováky, MsÚ
28. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1369
NAJ_451/2023
50,00 € Belko Pavel Mesto Nováky, MsÚ
28. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1237
NAJ_450/2023
50,00 € Roháč Michal, Ing. Mesto Nováky, MsÚ
28. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1173
NAJ_448/2023
50,00 € Kotláriková Mária Mesto Nováky, MsÚ
28. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miestač. 2171
NAJ_460/2023
75,00 € Šmýkalová Jana Mesto Nováky, MsÚ
28. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1539
NAJ_458/2023
50,00 € Líška Stanislav Mesto Nováky, MsÚ