Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-266-112/2023
KRHZ-ZA-266-112/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Súľov - Hradná
22. November 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
KZP-PO4-SC411-2023-80/CZX9
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Súľov - Hradná
10. November 2023
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
37/2023
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Róbert Mendel s.r.o. Obec Súľov - Hradná
10. November 2023
Zmluva o dielo
20231019
31 341,86 € H. D. K., spol. s.r.o. Obec Súľov - Hradná
6. November 2023
Dohoda o cene za dodávku elektriny
Dohoda k zmluve 36/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Súľov - Hradná
6. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
36/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Súľov - Hradná
13. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č.1112917
1112917
0,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s.- Predaj elektriny a plynu, o.z. Obec Súľov - Hradná
11. Október 2023
Dohoda č. 23/25/010/32
Dohoda č.23/25/010/32
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Súľov - Hradná
3. Október 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci obcí pri plnení povinností v oblasti školstva a školskej samosprávy
24/2023
0,00 € Obec Jablonové Obec Súľov - Hradná
28. September 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Súľov - Hradná
14. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091CZT4 -91-108
3116/2023
49 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Súľov - Hradná
11. September 2023
Zmluva o dielo
23/2023
24 600,00 € URBIZ s.r.o. Obec Súľov - Hradná
11. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
22/2023
49 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Súľov - Hradná
2. August 2023
Licenčná zmluva
20/2023
0,00 € eSYST, s.r.o. Obec Súľov - Hradná
2. August 2023
Licenčná zmluva
21/2023
0,00 € eSYST, s.r.o. Obec Súľov - Hradná
27. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č.13/2023/OE/HP/1.39
13/2023/OE/HP/1.39
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Súľov - Hradná
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí služby
16/23
0,00 € Houston, s.r.o. Obec Súľov - Hradná
25. Júl 2023
Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom
19/2023
0,00 € Zdeno Mišutka Obec Súľov - Hradná
25. Júl 2023
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
17/2023
0,00 € Ľubomír Ludvik WINDOORS Obec Súľov - Hradná
25. Júl 2023
Kúpna zmluva
18/2023
0,00 € Zdeno Mišutka Obec Súľov - Hradná