Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
Zmluva č.4600068792 - ZoP
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Súľov - Hradná
2. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Zmluva č. 323 0482
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Súľov - Hradná
2. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Zmluva č. 1423 174
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Súľov - Hradná
3. Apríl 2023
Príloha ku zmluve č. VO42340728
Kúpna zmluva číslo VO42340728
0,00 € MARTEL Trade s.r.o. Obec Súľov - Hradná
29. Marec 2023
Kúpna zmluva číslo VO42340728
Kúpna zmluva číslo VO42340728
0,00 € MARTEL Trade s.r.o. Obec Súľov - Hradná
17. Marec 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
12/2023
0,00 € Jana Ostrochovská, Jozef Húdek, Vladimír Hudek, Stanislav Húdek, Ján Húdek, Jarmila Húdeková Obec Súľov - Hradná
8. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
11/2023
0,00 € Mesto Bytča Obec Súľov - Hradná
6. Marec 2023
Dodatok č.5 k z Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dodatok č.5 k z Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Súľov - Hradná
31. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve č.2/2020 o poskytovaní IT služieb
2/2020
0,00 € 134, s.r.o. Obec Súľov - Hradná
25. Január 2023
Dodatok č.3 k zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok č.3 k zmluve o nájme nebytových priestorov
0,00 € Ing. Jozef Tvrdý Obec Súľov - Hradná
25. Január 2023
Príloha k zmluve o poskytovaní technickej služby 2022-12-13
Príloha k zmluve o poskytovaní technickej služby 2022-12-13
0,00 € PROELIS s.r.o. Obec Súľov - Hradná
19. Január 2023
Zmluva o poskytovaní technickej služby
2022-12-13
0,00 € PROELIS s.r.o. Obec Súľov - Hradná
13. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2/2023
0,00 € Monika Dóczyová Obec Súľov - Hradná
4. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2023
0,00 € Emília Stupvaská Obec Súľov - Hradná
27. December 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu
14/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Súľov - Hradná
27. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
15/2022
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Súľov - Hradná
16. November 2022
Objednávka č. VO-2022-10-zmr-SP-01-Obj
VO-2022-10-zmr-SP-01-Obj
2 835,66 € Norbert Kamas Obec Súľov - Hradná
4. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti
0,00 € Tomáš Vojtek - Top Souvenirs Obec Súľov - Hradná
4. November 2022
Zmluva o nájme bytu
12/2022
0,00 € Obec Súľov - Hradná Obec Súľov - Hradná
27. Október 2022
Dohoda č. 22/25/010/51
22/25/010/51
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Súľov - Hradná