Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
KOSIT - Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 617/2018/OBEC
KOSIT- Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. 617/2018/OBEC
0,00 € KOSIT a.s. Obec Podhorany
27. November 2023
Dobraobec-Dodato č.1 k Zmluve o dielo a zmluve o poskytovaní služieb
Dobráobec - Dodatok č.1 k Zmluve o dielo a k Zmluve o poskytovaní služieb
0,00 € Dobraobec s.r.o. Obec Podhorany
17. November 2023
Dodatok k Zámennej zmluve č. 7/2023
Dodatok k Zámennej zmluve č. 7/2023
0,00 € Igor Marcin Obec Podhorany
7. November 2023
Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva č. 13
0,00 € Dobraobec s.r.o. Obec Podhorany
7. November 2023
Zmluva o dielo
Zmluva č. 11
0,00 € PROGRANT, s.r.o. Obec Podhorany
30. Október 2023
Zmluva o dielo a zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva č. 10
0,00 € EP Protect s.r.o. Obec Podhorany
18. Október 2023
Mandátna zmluva č. 1/2023
Zmluva č. 9
0,00 € Ing. Iveta Sabaková Obec Podhorany
11. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva č. 8
0,00 € PaedDr. Maria Križalkovičová- River Obec Podhorany
30. August 2023
Zámenná zmluva uzatvorená podľa § 611 zákona č. 40 / 1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 7
0,00 € Igor Marcin Obec Podhorany
28. August 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou, uzatvorená na základe Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov o vodách
ZMLUVA č.50-000165700PO2023
0,00 € VVS, a. s. Obec Podhorany
22. August 2023
Zmluva o dielo
JO 15062023
0,00 € Premier Colsunting EU, s.r.o. Obec Podhorany
16. August 2023
ZMLUVA č. 1264/2023/OPR o poskytnutí dotácie
1264/2023/OPR
1 500,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Podhorany
15. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_558 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_558
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Podhorany
10. August 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Zmluva o poskytovaní audítorských prác
0,00 € Ing. Lipka Marek Obec Podhorany
20. Júl 2023
Zmluva o budúcej zmluve
Zmluva č. 6
0,00 € PaedDr. Maria Križalkovičová- River Obec Podhorany
20. Júl 2023
Povinné zmluvne poistenie- DHZ protipovodňový vozík
Wustenrot- poistná zmluva č. 6002512179
0,00 € Wustenrot poisťovňa, a. s. Obec Podhorany
17. Júl 2023
Zmluva o dielo č. JO 13072023
č. JO 13072023
0,00 € Premier Consulting EU, s.r.o. Obec Podhorany
13. Jún 2023
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu
č. ND 64 / 2023
0,00 € KRONOSPAN, s.r.o. Obec Podhorany
30. Máj 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
Poistná zmluva č. 5190062154
0,00 € Komunálna poisťovňa a. s. Obec Podhorany
29. Máj 2023
Zmluva o zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu uzatvorená podľa §151n a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zakonník
6 / 2023
0,00 € Mgr. Marta Sabolová rod.Gladičová a Ondrej Gladič Obec Podhorany