Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2023
Zámenná zmluva
Zámenná zmluva Podhorany-Leško 2022
0,00 € Radovan Leško, Dávid Leško, Jaroslav Leško Obec Podhorany
26. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
3/2023
0,00 € ATH-PO Trade s.r.o. Obec Podhorany
26. Február 2023
Zmluva o poskytovaní účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonomického poradenstva
1/2023
0,00 € Uradovňa ,s.r.o. Obec Podhorany
26. Február 2023
Zamestnávateľská zmluva
2/2023
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky,a.s. Obec Podhorany
7. Február 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
2470/VSD/2022
0,00 € VSD a.s Obec Podhorany
5. Január 2023
Municipálny úver- Univerzál
Zmluva o úvere č. 40 / 001 / 23
100 000,00 € Prima banka Slovensko Obec Podhorany
11. Október 2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-PO-VO-283-107/2022
KRHZ-PO-VO-283-107/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Podhorany
20. Jún 2022
Zmluva o Partnerstve
37/ITA/2022
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola
9. November 2021
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-660-006/2021
KRHZ-PO-VO-660-006/2021
114 000,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Podhorany
20. Júl 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
89353/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Podhorany
14. Máj 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
88475/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Podhorany
9. Máj 2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
74228/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Podhorany
7. Január 2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
70487/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Podhorany
5. September 2018
Kúpna zmluva
Z201836653_Z
104 160,00 € JRK Slovensko s.r.o. Obec Podhorany
5. September 2018
Kúpna zmluva
Z201836654_Z
215 982,00 € UNIAGRO, s.r.o. Obec Podhorany
17. Júl 2018
Z M L U V A č. 127992 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
127992 08U01
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Podhorany
27. Jún 2017
Z M L U V A č. 122037 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
122037 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Podhorany
25. Apríl 2017
Objednávka z Portálu produktov a služieb
58375/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Podhorany
20. Február 2017
Kúpna zmluva č. 03637/2016-PKZ-K40739/16.00 - Obec Podhorany
03637/2016-PKZ -K40739/16.00
372,81 € Slovenský pozemkový fond Obec Podhorany
3. Jún 2015
Protokol, k.ú. Podhorany-doplnenie podkladov
02431/2014-UVOP-U00054/14.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Podhorany